Eid’l Adha is rooted on love for all creation: Kiko

Statement of Sen. Francis “Kiko” Pangilinan on Eid’l Adha

Eid’l Adha is rooted on love for all creation: Kiko

Our warmest greetings to the Muslim community, particularly to our brothers and sisters among Muslim Filipinos, as you celebrate this year’s Eid’l Adha, the Feast of Sacrifice.

We non-Muslims take the occasion to learn that Eid’l Adha is one of Islam’s great feasts because of its message of steadfast faith and sacrifice for the greater good — values which all of us Filipinos share.

We rediscover that Eid’l Adha is the 10th day in the month of Hajj or Islamic Pilgrimage to Mecca when Muslims pay homage to Abraham’s supreme act of sacrifice, a sacrifice rooted in love for all creation.

We remember that the 14th Congress enacted Republic Act 9849, the law declaring Eid’l Adha a holiday, recognizing the value of and the need to respect the minority voice.

We take to heart these lessons as we, Muslims and non-Muslims alike, face the challenges of our times as individuals, as a community, and as a nation.

May we not waver or give up despite the hardships, faithful in our belief in the power of love.

**

Isang mainit na pagbati sa mga kapatid nating Muslim, lalo na sa kababayan natin, sa pagdiriwang ngayong taon ng Eid’l Adha, o ang Pista ng Sakripisyo.

Pagkakataon ito para sa aming mga hindi Muslim na matutunan na ang Eid’l Adha ay isa sa pinakamahalagang pista dahil sa hatid nitong mensahe ng matatag na pananampalataya at sakripisyo para sa ikabubuti ng lahat — mga pagpapahalagang taglay nating lahat bilang mga Pilipino.

Muli nating natutuklasan na ang Eid’l Adha ay ang ika-10 araw sa buwan ng Hajj o ang Islamikong Paglalakbay sa Mecca kung kailan nagbibigay-galang ang mga Muslim sa pinakadakilang sakripisyo ni Abraham, ang sakripisyong nag-ugat sa pag-ibig para sa lahat ng nilalang.

Naaalala natin na isinabatas ng 14th Congress ang Republic Act 9849, ang batas na nagdedeklarang isang holiday ang Eid’l Adha, isang pagkilala sa kahalagahan at pangangailangan na bigyang-galang ang boses ng minorya.

Isinasapuso natin ang mga aral na ito habang hinaharap natin, Muslim at di-Muslim, ang mga pagsubok ng ating panahon bilang indibidwal, bilang isang pamayanan, at bilang isang bansa.

Nawa’y ‘di tayo mag-alinlangan o sumuko sa kabila ng mga pagsubok, tapat sa ating pananampalataya sa kapangyarihan ng pag-ibig.