Low global student assessment results rooted in hunger among Filipino children: Pangilinan

Low global student assessment results rooted in hunger among Filipino children: Pangilinan

MANILA – The low ranking of the Philippines in the Programme for International Student Assessment (PISA) is rooted in hunger among Filipino children, Sen. Francis “Kiko” Pangilinan said Thursday.

Results of PISA, which primarily “measures 15-year-olds’ ability to use their reading, mathematics and science knowledge and skills to meet real-life challenges,” showed that among 79 participating economies, the Philippines ranked lowest in reading and second lowest in both mathematics and science.

Naniniwala akong resulta rin ito ng gutom sa mga batang Pilipino na marami ay underweight, stunting, or even wasting,” Pangilinan said.

One in five Filipino children (19.1%) under five years old is underweight, one in three (30.3%) is stunting, and one in 18 (5.6%) is wasting, says the latest figures from the Food and Nutrition Research Institute (FNRI).

FNRI’s Expanded National Nutrition Survey — conducted every five years in 2018 and released on Nutrition Month this past July — also finds that one in four adolescents (over 10 years old to 19) is stunting and one in nine is wasting.

According to Unicef, “stunting, or low height for age, is caused by long-term insufficient nutrient intake and frequent infections. Stunting generally occurs before age two, and effects are largely irreversible. These include delayed motor development, impaired cognitive function and poor school performance.

“Wasting, or low weight for height, is a strong predictor of mortality among children under five. It is usually the result of acute significant food shortage and/or disease.”

Kapag gutom ang bata, paano natin siya ma-expect na makapag-aral nang maayos?” Pangilinan asked.

Tungkulin nating lahat — nasa loob at labas ng gobyerno — na siguraduhing merong sapat at abot-kayang pagkain para sa lahat ng Pilipino. Yan ang ibig sabihin ng pagiging food secure,” said the former Presidential Assistant on Food Security and Agricultural Modernization.

Pangilinan also noted that hunger occurs the most in the agriculture and fishing sectors where 70 percent of workers are poor.

Hindi tama na ang nagpapakain sa atin ang nagugutom. Pag lumala ng lumala ang sitwasyon, wala ng magpapakain sa atin,” said Pangilinan, whose principal advocacy is raising the incomes of Filipino food producers and raising their standard of living.

Ang pagka iliwit sa estudyanteng Pinoy sa usa ka pangkalibutanong pagtuon nagsumikad sa kagutom sa mga bata:
Pangilinan

MANILA –Ang pagkahangba sa ranggo sa Pilipinas sa Programme for International Student Assessment (PISA) naggamot sa kagutum sa mga batang Pinoy, ingon ni Sen. Francis “Kiko” niadtong Huwebes.

Ang resulta sa PISA, usa ka pagtuon nga “nagsukod sa abilidad sa kabataang 15 anyos ang pangidaron sa pagbasa, kahibalo sa matematika ug syensya ug kahanas sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi,” nagpakita nga sa 79 ka nasud diin gihimo ang pagtuon, pinaka ubos ang Pilipinas sa pagbasa, ug ikaduha gikan sa pinaka-iliwit. sa matimatika ug syensa.

“Nagtuo ako nga kini resulta gihapon sa kagutom sa mga batang Pilipino, kadaghanan kanila ubos ang timbang, wala mitubo o daut,” asoy ni Pangilinan.

Usa sa lima ka batang Pilipino nga nagpangidarun ubos sa lima ka tuig, ubos ang timbang (19.1%), Usa sa tulo (30.3%), na impug (stunting), ug usa sa 18 (5.6%) niwang kaayo, matud pa sa datos gikan aa Food and Nutrition Research Institute (FNRI).

Ang Expanded National Nutritional Survey nga gilusad sa FNRI matag lima ka tuig, ang katapusan niadtong 2018 ug gipagula ang resulta niadtong Hulyo, — nagkanayon nga una sa upat ka dalagita ug ulitawo (kapin 10 anyos, hangtud 19) na impug ug 9 ang pagdaut (wasting).

Matud pa aa Unicef, “pagka impug o ubos nga timbang sa pangidarun, tungod sa dugay nga kakulangon sa himsug nga pagkaon ug pirme magka impeksyon. Ang pagka-impug, sa kasagaran mahitabo sugod aa dos (2) anyos, og dunay epekto nga mu-epekto sa tibuok kinabuhi. Kalabot niini ang hinay nga pangutok (cognitive finction) nga makita sa dili maayo nga dagan sa pagtungha.

“Ang pagkadaut, or ubos nga timbang sa gitas-on, usa lig-on nga sumbanan sa pagkamatay sa bata ubos sa 5 anyos. Kini kasagaran, tungod sa grabe nga kakulangon sa masustansyang pagkaon ug/o pagkasakit.

“Kung gutom ang bata, unsaon nato pag-laum nga maka eskwela og insakto ang bata?” pangutana sa senador.

“Responsibilidad natong tanan — sa sulod o gawas man sa gobyerno — nga sigurohon nga adunay insakto og makag-ot nga pagkaon ang tanang Pilipino. Mao kana ang kinauyokab sa seguridad sa pagkaon,” matud pa ni Pangilinan, kanhi Presidential Assistant on Food Security and Agriculture Modernization.

Makit-an ni Pangilinan nga ang kagutom hilabihan sa komunidad sa mga maguuma ug mangingisda, diin 70 porsento sa mga mamumuo pobre.

“Dili insakto nga ang mga nagpakaon kanato, gigutom. Kung magka grabi ang kahimtang, wala nay magpakaon kanato,” ingon ni Pangilinan, kansang prinsipal nga adbokasya mao ang pagpataas sa kinitaan sa mga Pilipino nga tigmugna sa pagkaon ug ang pagpahayahay sa ilang panginabuhi.