Pangilinan thanks over 10M OFWs for stabilizing local economy

“Tomorrow, we celebrate International Migrants Day with special gratitude to the over 10 million OFWs who live and work in some 200 countries and territories around the world.

Sa maraming bahagi ng mundo, preferred ang manggagawang Pilipino sa husay at sipag. At salamat sa kanila, meron nang US$27.6 billion remittances sa unang sampung buwan ng taon*. Kabilang ito sa nagbibigay ng stability sa ating local economy.

Marami sa ating mga kababayan abroad ang umuuwi tuwing kapaskuhan. Dahil walang kasing sarap ang mabuhay sa sariling bayan. Saan merong palakpakan paglapag ng eroplano? Sa Pilipinas lang, dahil sabik na sabik ang ating mga kababayang umuwi at makapiling muli ang lupang tinubuan at ang mga mahal sa buhay.

Suklian natin ang kanilang pangungulila ng pagpapaunlad ng bayan para hindi na nila kailangang iwan ang pamilya para lang kumita nang sapat para sa kanilang kinabukasan.”

“Bukas, ipagdiriwang natin ang International Migrants Day nang may tanging pasasalamat sa higit 10 milyong OFWs na nabubuhay at nagtatrabaho sa mga 200 bayan at teritoryo sa buong mundo.

In many parts of the world, Filipino workers are preferred for their talent and industry. And thanks to them, we have US$27.6 billion remittances in the first ten months of the year*. This contributes to stabilizing our local economy.

Many of our countrymen abroad return home for Christmas. Because nothing is sweetest than to live in one’s own country. Where is there applause on plane’s landing? Only in the Philippines, because our compatriots long for homeland and loved ones.

Let’s repay their sacrifices with a progressive nation so they don’t need to leave their family to earn enough for their future.”

Si Pangilinan nagpasalamat sa 10M OFWs sa ilang pagpalig-on sa lokal nga ekonomiya

“Ugma, kita magsaulog sa International Migrants Day uban sa espesyal nga pasalamat ngadto sa kapin sa 10 ka milyon nga mga OFWs nga nagpuyo ug nagtrabaho sa kapin-kung-kulang 200 ka mga nasud ug mga teritoryo sa tibuok kalibutan.

Sa daghang mga parti sa kalibutan, gipalabi ang trabahanteng Pilipino sa kamaayo ug kakugi. Ug salamat nila, aduna nay US Dollar 27.6 bilyones nga padala sa unang napulo ka bulan niini nga tuig.* Apil kini sa naghatag ug kalig-on sa atong lokal nga ekonomiya.

Daghan sa atong mga kababayan sa gawas sa nasud ang mo-uli matag pasko. Tungod kay walay ka pareha ka nindot ang mabuhi sa kaugalingong lungsod. Busa adunay mamugnang palakpakan pagtugpa sa eroplano? Sa Pilipinas lang kini, tungod kay gimingaw kaayo ang atong mga kababayang nga maka-uli ug maka-uban pag-usab ang yutang tinubuan ug ang mga hinigugma sa kinabuhi.

Suklian nato ang ilang kamingaw sa pagpa-uswag sa lungsod para di na nila kinahanglan biyaan ang pamilya para lang mu kita ug igo para sa ilang Kaugmaon.

* Source: https://business.inquirer.net/285579/ofw-remittances-surged-at-start-of-q4-says-bsp