Ibalik sa Pilipinas ang mga bangkay ng OFWs galing sa Saudi: Pangilinan

“We urge the Administration to allow the repatriation of the bodies of OFWs who died from COVID-19 in the Kingdom of Saudi Arabia.

Strict adherence to safety and health protocols will guarantee that the transport of the remains will infect no one.

These fallen heroes have been away from their families for years. They deserve to come home and be with their loved ones for the last time, and be given the proper burial.

Some families have even volunteered to help assist the government in transporting the remains, showing that they would do everything to be reunited with their relatives.

We hope this plea will not fall on deaf ears and be given utmost consideration by both the Philippine and Saudi governments.

We urge the Administration to allow the repatriation of the bodies of OFWs who died from COVID-19 in the Kingdom of Saudi Arabia.”

“Iginigiit natin sa Administrasyon na payagan ang pagpapabalik sa bansa ng katawan ng mga OFW na namatay sa COVID-19 sa Kingdom of Saudi Arabia.

Magagarantyahan ng mahigpit na mga protocol para sa kaligtasan at kalusugan na walang sinuman ang mahahawaan sa pagbabyahe ng mga labi.

Maraming taon nang malayo sa kanilang mga pamilya ang mga yumaong bayani. Karapat-dapat silang makauwi at makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay sa huling pagkakataon at mabigyan ng angkop na libing.

Nagboluntaryo naman ang ilang mga pamilya para tulungan ang gobyerno sa pagbabyahe ng mga labi, ipinapakita na gagawin nila ang lahat makapiling lang muli ang kanilang kaanak.

Umaasa tayo na hindi ipagkikibit-balikat itong ating pakiusap at mabibigyan ng lubos na konsiderasyon ng kapwa gobyerno ng Pilipinas at ng Saudi.”

Ibalik sa Pilipinas ang mga patay’ng lawas sa OFWs gikan sa Saudi: Pangilinan
 
“Kita nag-awhag sa administrasyon sa pagtugot sa pagpadala pauli sa mga lawas sa mga OFWs nga namatay gikan sa COVID-19 sa Gingharian sa Saudi Arabia.
 
Higpit nga pagsunod sa kaluwasan ug panglawas nga protocols ang garantiya nga ang transportasyon sa mga patay’ng lawas nga walay bisan usa nga matakdan.
 
Kini nga mga nahulog nga mga bayani nga nahalayo sa ilang mga pamilya sa mga pila na ka tuig. Angay sila nga makapauli sa balay ug makauban sa ilang mga hinigugma alang sa katapusan nga panahon, ug mahatagan sa tukma nga paglubong.
 
Ang ubang mga pamilya miboluntaryo sa pagtabang sa gobyerno sa pagdala sa patay’ng lawas sa ilang hinigugma, ug nagpakita nga andam sila muhimo sa tanan nga gikinahanglan aron mahiusa pag-usab uban sa ilang mga paryente.
 
Kami naglaum nga kini nga hangyo dili mahulog sa mga bungol nga dalunggan ug ihatag sa labing konsiderasyon sa duha sa Pilipinas ug Saudi nga gobyerno.
 
Kami nag-awhag sa administrasyon sa pagtugot sa repatriation sa mga lawas sa mga OFWs nga namatay gikan sa COVID-19 sa Gingharian sa Saudi Arabia. “