Thank you

Maraming salamat sa pag sign up!

Hindi namin ito magagawa nang mag-isa. Kailangan natin magtulungan sa laban ng ating henerasyon. Tuwing tayo’y nagkakaisa, mas lumalakas ang ating hanay at mas sumisigla ang ating love-an para sa bayan at ating mga pamilya.

Muli, maraming salamat sa pagiging bahagi ng ating TRoPa. Lagi po silang mag-iingat sa kanilang kalusugan.