AGRI TAYO Episode 5: Superfoods

August 13, 2020

WATCH: Ngayong panahon ng pandemya, kailangan palakasin ang ating mga immune system upang malabanan o makaiwas sa COVID-19.

Eto ang episode na very timely at hindi dapat palampasin dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa mga “SUPERFOOD” na dapat nang isama sa inyong daily menu sa bahay, o di kaya’y itanim sa inyong mga bakuran upang makaiwas sa sakit at mas mapalakas ang mga katawan.

Ready ka na ba para sa isa na namang masustansiyang usapan? TUTOK na sa #AgriTayo​!