Ang tunay na Minority Leader sa Kamara, pambalanse sa lakas ng administrasyon: Kiko

July 17, 2019

The goal remains: Elect a genuine Minority Leader at the House of Representatives that can provide the check and the balance to the Majority that is aligned with the powerful administration.

It could not just be anybody, including those who only want a position and those masquerading as fiscalizers but are in fact collaborators.

The House and the people deserve a real opposition leader, not the Majority’s “Minority Leader.”

A genuine Minority Leader will be constructive, objective, and independent.

It is not bad to be in harmony with the Majority in legislating measures for the public good.

But toeing the administration’s line without considering the interest of the people is what we fear with the Majority’s Minority Leader at the helm.

We assure that the Liberal Party together with its allies at the House will continue to uphold its values and principles in dealing with this leadership issue.

Ganoon pa rin ang gusto nating mangyari: Maghalal ng isang lehitimong Minority Leader sa Kamara na makakapagbigay ng check and balance sa Majority na nakahanay sa makapangyarihang administrasyon.

Hindi pwedeng kahit sino lang ang maging Pinuno ng Minorya, kabilang na ‘yung mga nagnanais lamang ng posisyon at ‘yung mga nagbabalat-kayo bilang “fiscalizer” ngunit sa totoo lang ay kasabwat.

Kailangan ng Kamara at ng mga mamamayan ang isang tunay na lider ng oposisyon, hindi ang “Minority Leader” ng Mayorya.

Ang isang tunay na Minority Leader ay nakakatulong, patas, at may sariling pag-iisip.

Hindi naman masamang makipagkaisa sa Mayorya sa paggawa ng mga panukalang batas para sa ikabubuti ng publiko.

Ngunit ang pagsunod sa administrasyon nang hindi isinasaalang-alang ang interes ng mamamayan ang ating ikinakatakot kapag ang Minority Leader ng Mayorya ang namuno.

Tinitiyak natin na ang Partido Liberal, kasama na ang aming mga kaalyado sa Kamara, ay patuloy na tatayuan ang ating mga pinahahalagahan at prinsipyo ukol sa isyung ito.