Expand UP-DND Accord safeguards to other state universities: Pangilinan

January 26, 2021

FOLLOWING the unilateral termination of the University of the Philippines-Department of National Defense (UP-DND) Accord that regulates police and military presence in UP campuses, Senator Francis “Kiko” Pangilinan has filed two bills seeking to include Accord safeguards in the 2008 UP Charter as well as expand them to all state universities and colleges (SUC) nationwide.

At the same time, in his sponsorship speech of amended proposed Senate Resolution 616, Pangilinan on Tuesday welcomed DND’s decision to answer the various calls for dialogue with UP on the termination of the 1989 UP-DND Accord.

Aside from Pangilinan, co-authors of the resolution include Senators Risa Hontiveros, Nancy Binay, Ralph Recto, Leila De Lima, Franklin Drilon, and Joel Villanueva. Senator Richard Gordon also expressed support for Pangilinan’s resolution.

“Anak ng pakikibaka ang UP-DND Accord, hindi ito anak sa buho. At mabuting anak ang UP-DND Accord. Nagsilbing proteksyon ang mga probisyon nito para sa lahat ng stakeholder ng pamantasan. Kaya gusto nating i-institutionalize ito sa UP Charter at gawin ding batas para sa lahat ng mga SUC sa buong bansa,” Pangilinan said.

As former UP Diliman University Student Council chair and the first UP Student Regent with voting power, Pangilinan championed as principal author and sponsor the passage of the UP Charter law in 2008 that lists safeguards for the welfare of UP students, faculty, and staff.

“April 2008 nang pinasa natin ang UP Charter. It will be 13 years since then and it’s a good time to introduce amendments that would better cater to the needs of the UP community, especially following the attacks it has been experiencing lately. We want to ensure that any accord that UP will enter into in the future cannot be abrogated unilaterally,” Pangilinan said.

Among other things, Senate Bill No. 2014 amending the UP Charter of 2008 prohibits soldiers, policemen, and other law enforcement agency personnel from entering UP campuses except in hot pursuit and other emergency situations.

“Akbista ako noong estudyante ako sa UP. Martial law noon, at maraming kalayaan ang sinupil. Nilabanan natin ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Kaya ang mga kalayaang ine-enjoy natin ngayon, dapat mas marami pa ang mag-enjoy,” Pangilinan said.

Relatedly, Pangilinan’s Senate Bill No. 2016 or Academic Freedom Act of 2021 aims to protect and guarantee academic freedom by also requiring prior notification before police action inside public campuses, among other things.

“Napakarami ngayong reported incidence of red-tagging sa ating mga estudyante. The red-tagging of students has been widespread and pervasive. Kami mismo sa Senado ay nag-hearing na tungkol dito. It is a harsh reality that students face: a climate of fear mongering and intimidation designed to curb critical thinking and freedom of expression. It is unjust and unproductive,” Pangilinan said.

“Students throughout the history of the world have always been critical of the status quo, of government. But this doesn’t make them criminals. They should enjoy the freedom to be critical. It is restricting, unproductive, and unjust if, in the students’ pursuit of solutions, they are met with: ‘Hindi pwede yan,’ ‘Wag ka nang mag-isip,’ ‘Tatakutin ka namin kapag pinagpatuloy mo yan,’” he added.

SBN 2014 – Amendment to the UP Charter of 2008_Pangilinan

Explanatory Note – SBN 2014_Pangilinan

SBN 2016 – Academic Freedom Act of 2021_Pangilinan

Explanatory Note – SBN 2016_Pangilian

Ipalapad ang UP-DND Accord, panalipdan ang ubang unibersidad sa estado: Pangilinan   NUNOT sa unilateral nga pagtapos sa University of the Philippines-Department of National Defense (UP-DND) Accord, nga nagkontrol sa presensya sa pulisya ug militar sa mga kampus sa UP, si Senador Francis “Kiko” Pangilinan kaniadtong Biyernes nagsang-at og duha balaudnon nga nagtinguha nga maapil sa panalipod sa Accord kaniadtong 2008 Ang Charter sa UP ingon man ang pagpalapag niini sa tanan nga mga unibersidad ug kolehiyo sa estado (SUC) sa tibuuk nasod.   “Anak sa pakigbisogvang UP-DND Accord, dili kini anak sa buho. Ug maayong anak ang UP-DND Accord. Nagsilbing proteksyon ang mga probisyon niini alang sa tanan nga stakeholder nga pamantasan. Ingon gusto nato i-institutionalize kini sa UP Charter ug himuon nga limitasyon alang sa tanan nga mga SUC sa tibuuk nga nasud, ”ingon ni Pangilinan.    Isip kanhi chairman sa UP Diliman University Student Council ug una nga UP Student Regent nga adunay gahum sa pagboto, si Pangilinan ang nag-champion isip punoan nga tagsulat ug tigpasiugda sa pagpasar sa balaod sa UP Charter kaniadtong 2008 nga naglista sa mga panalipod alang sa kaayohan sa mga estudyante, magtutudlo, ug kawani sa UP.   “Abril 2008 na gipasar nato ang UP Charter. Paglabay sa 13 ka tuig gikan niadto ug maayong panahon nga ipaila ang mga pag-usab nga labi nga makahatag katagbawan sa mga panginahanglanon sa komunidad sa UP, labi na ang pagsunod sa mga pag-atake nga nasinati niining ulahi. Gusto namo masiguro nga ang bisan unsang kasabutan nga pagasudlan sa UP sa umaabot dili mahimong pagwala sa unilaterally, ”ingon ni Pangilinan.   Lakip sa uban pang mga butang, ang wala pa maihap nga Senate Bill nga nag-usab sa UP Charter of 2008 nga nagdili sa mga sundalo, pulis, ug uban pa nga ahensya nga nagpatuman sa balaod nga makasulod sa mga campus sa UP gawas sa mainit nga paggukod ug uban pang mga emerhensya nga sitwasyon.   “Akbista ako kaniadtong estudyante ako sa UP. Martial law kaniadto, ug daghang kagawasan ang sinupil. Gisuklan nato ang pang-abuso sa gahum. Ingon ang mga kagawasan nga gi-enjoy nato karon, dapat mas daghan pa ang mag-enjoy, ”ingon ni Pangilinan.   Kalabotan, ang Pangilinan nga Academic Freedom Act of 2021 nagtumong sa pagpanalipod ug paggarantiya sa kagawasan sa akademiko pinaagi usab sa pagpangayo pahibalo sa wala pa ang aksyon sa pulisya sa sulud sa mga publiko nga campus, ug uban pa.   “Daghan kaayo karon nga gi-report nga insidente sa red-tagging sa atong mga estudyante. Ang red-tagging sa mga estudyante kaylap. Kami mismo sa Senado nagdungog na bahin dinhi. Usa kini ka mabangis nga reyalidad nga giatubang sa mga estudyante: usa ka klima nga kahadlok nga nagbagutbot ug pagpanghadlok nga gilaraw aron mapugngan ang kritikal nga panghunahuna ug kagawasan sa pagpadayag. Dili kini angay ug dili produktibo, ”pahayag ni Pangilinan.   “Ang mga estudyante sa tibuuk nga kasaysayan sa kalibutan kanunay nga kritikal sa status quo, sa gobyerno. Apan dili kini makapahimo nila nga mga kriminal. Kinahanglan nila matagamtam ang kagawasan nga mahimong kritikal. Kini nagpugong, dili mabungahon, ug dili makatarunganon kung, sa pagpangita sa mga solusyon sa mga estudyante, gitagbo sila sa: ‘Dili pwede na,’ ‘Ayaw na pag huna-huna,’ ‘Hadlokon ka namo kung ipadayon nimo kana,’ ”dugang niya.

SBN 2014 – Amendment to the UP Charter of 2008_Pangilinan

Explanatory Note – SBN 2014_Pangilinan

SBN 2016 – Academic Freedom Act of 2021_Pangilinan

Explanatory Note – SBN 2016_Pangilian