Focus first on voters’ registration instead of candidates in run-up to 2022: Pangilinan

May 15, 2021

WITH less than four months left before the deadline, voters’ registration should be the priority instead of which candidates will run in the 2022 elections, Senator Francis “Kiko” Pangilinan said.

“We’ll know soon enough by October kung sino ang mga tatakbo talaga. But for now, the focus should be on encouraging more people to register to vote,” Pangilinan said when asked about Senator Antonio Trillanes’s announcement of a possible candidacy as President.

Pangilinan, who is Liberal Party president with Vice President Leni Robredo as party chairperson, said: “Number one, VP Leni has denied that she has decided to run for governor. Number two, Senator Trillanes clarified that he is going to pursue it if Vice President Leni decides not to. Sa akin, let’s wait and see. Wala pa naman ang desisyon kaya abangan.”

According to Commission on Elections (Comelec) spokesperson James Jimenez, around 2.8 million new voters have already registered. Earlier, Comelec announced a goal of 4 million new voters for 2022.

“By Comelec’s target, at least 1.2 million new voters still need to register. That’s around 12,300 new registrants every day until the deadline, excluding weekends and holidays,” Pangilinan said.

“This is all the more reason we should ramp up our Covid response to test, trace, isolate. And hasten vaccine roll-outs so we can ensure that our citizens is one, safer from the pandemic and two, able to exercise their democratic rights. The 2022 elections, after all, will elect leaders who will see us through post-pandemic recovery,” he added.

Starting Monday, May 10, Comelec offices have accepted voter registrants from Mondays to Fridays. Previously, Comelec was only open until Thursdays.

Comelec also reopened their satellite registration sites, which are operational until Saturday.

Voter’s registration ends on September 30.

Pagpunting una sa rehistrasyon sa mga botante imbis nga mga kandidato sa pagsugod sa 2022: Pangilinan   WALA na lang mag upat la bulan ang deadline sa, kinahanglang hatagan og prayoridad ang pagrehistro sa botante kay sa pagsuta sa mga kandidato nga mudagan sa piniliay sa 2022, miingon si Sen. Francis “Kiko” Pangilinan.

“Ato nang masayran sa Oktubre kung kinsa ba gayud ang magpapili. Apan sa pagka karun angay tutokan ang pagdasig sa daghang pang katawhan sa pagparehistro arun maka botar,” nagkanayon si Pangilinan dihang gipangutana mahitungod sa gikatahong nga gustong magpapapiling presidente si kanhi senador Antonio Trillanes.   Si Pangilinan, presidente sa Liberal Party kauban si Vice President Leni Robredo isip chairperson miingin nga “Numero uno, gihimakak ni Bise Presidente Leni Robredo nga siya nagplanong magpapili isip gobernador. Numero dos, si Sen. Trillanes nagpaklaro nga siya mudagan lamang pagka presidente kung si Robredo makahukon nga dili nalang siya mudagan pagka presidente. Busa ang ako, maghulat ug tan-awon lang nato. Wala pa man poy nakab-ot nga desisyon.

Sumala sa tigpamaba sa Commission on Elections (Comelec) nga si James Jimenez, hapit 2.8 milyon nga mga bag-ong botante ang nagparehistro na. Sa sayo pa, gipahibalo sa Comelec ang tumong nga 4 milyon nga mga bag-ong botante alang sa 2022.   “Sa target sa Comelec, bisan 1.2 milyon nga mga bag-ong botante kinahanglan pa magparehistro. Kanang mga 12,300 nga mga bag-ong nagparehistro matag adlaw hangtod sa deadline, wala’y labot ang katapusan sa semana ug pista opisyal, ”ingon ni Pangilinan.   “Kini ang labi pa nga hinungdan nga kinahanglan nato nga padakuon ang atong tubag sa Covid sa pagsulay, pagsubay, pagbulag. Ug gipadali ang mga roll-out sa bakuna aron maseguro nato nga ang atong mga lungsuranon usa, labi ka luwas gikan sa pandemiya ug duha, nga makagamit sa ilang demokratikong mga katungod. Ang eleksyon sa 2022, pagkahuman sa tanan, magpapili mga lider nga makakita sa ato pinaagi sa pagkaayo sa post-pandemik, ”dugtong pa niya.   Sugod Lunes, Mayo 10, gidawat sa mga opisina sa Comelec ang mga nagparehistro sa botante gikan Lunes hangtod Biyernes. Kaniadto, abli ra ang Comelec hangtod Huwebes.   Gi-abli usab sa Comelec ang ilang mga satellite registration site, nga magamit hangtod sa Sabado.   Ang rehistrasyon sa botante natapos sa Septyembre 30.