Follow law on vaccine rollout or risk losing Covax vaccine supply: Pangilinan

March 7, 2021

SENATOR Francis “Kiko” Pangilinan appeals to government to respect its own guidelines and priority list and to refrain from violating them and skipping to the head of the queue for the limited Covid-19 vaccine shots.

“Nakasaad sa batas na sinertify as urgent at ipinasa ng Senado na dapat inuuna ang mga health workers sa mga bakuna dahil sila ang nasa unahan ng pakikipaglaban sa virus (It is specified in the law certified as urgent and passed by the Senate that health workers, being at the forefront in the fight against the virus, must be first in line),” Pangilinan said, citing Republic Act 11525.

Noting the recent spike in Covid cases and the emergence of new strains, Pangilinan said Republic Act 11525 or the Covid-19 Vaccination Program Act passed by Congress lists the hierarchy on the priority list for those who need to get vaccinated: healthcare workers, senior citizens, people with co-morbidities, frontline personnel including uniformed personnel and teachers, and indigent population.

“Di ba sa eroplano pag may emergency, pinauuna ang mga magulang sa pagsuot ng life vest at oxygen mask para mapangalagaan din niya ang kasamang anak? Ganun din dito. Inuuna muna ang pwedeng mag-alaga sa mga vulnerable, pagkatapos ang vulnerable (In an airplane emergency, aren’t parents told to put on their life vest and oxygen mask first to enable them to look after the children with them? This is the same thing here. Priority are those who can care for the vulnerable and then the vulnerable),” he said. 

“’Ika nga, yung mga hindi nakasakay sa eroplano, hindi kasama. Usapin ito ng kalusugan kaya unahin ang makakasiguro ng kalusugan ng sambayanan at ng ekonomiya (Those who aren’t on the plane, so to speak, are not on the list. That’s why we need to prioritize those who will ensure the health of our people and the economy),” he added.

Pangilinan’s reminder also comes after the World Health Organization (WHO) made a statement noting that the Philippine officials’ disregard of the priority list may “impact and jeopardize future deliveries of vaccines through the Covax facility” to the country.

The Covax Facility is a global initiative aimed at equitable access to the vaccines. 

WHO has advised that priority groups should include healthcare workers on the frontlines followed by people over the age of 65, and the rest of the population.

Pangilinan reminded that the goal is to curb the infection, reduce deaths, and protect the healthcare system, which can only happen if those most in need of the vaccine receive it first.

Amid the scarce supply, vaccines have come in trickles in the country with the first shipment of 600,000 doses of China’s Sinovac arriving last Sunday followed by 487,200 doses from AstraZeneca.

At the same time, Pangilinan, who in December 2020 called attention to the spotty government vaccine roll-out, said that getting the shot and which brand remains the decision of the health worker.

“Dahil sa kanilang napakahalagang papel ng pag-aalaga sa atin, kailangan nauuna silang napoproteksyunan sa trabaho, bahay, at pamayanang kinabibilangan nila (Given the critical role they play in caring for others, continued protection for them at work, home, and in the community should be a priority),” Pangilinan said.

“Kung hindi natin po-protektahan ang ating front-liners, lahat tayo nasa panganib (If we don’t protect and strengthen our front-liners, then all of us at the back will be in danger),” he added.

Mosunod sa balaod kabahin sa paglunsad sa bakuna o atubangon ang risgo nga maputol ang suplay sa bakuna gikan sa Covax: Pangilinan     Nag-apelar si Senador Francis “Kiko” Pangilinan sa gobyerno nga respetuhon ang kaugalingon nga mga sumbanan, listahan sa nga prayoridad ug likayan ang paglapas niini. Angay usab subayon ang prayoridad sa turokan sa bakuna sa Covid 19.   “Gihisgutan sa balaod nga gipanghimatuud nga dinalian ug gipasa sa Senado nga ang mga health workers, nga nag-una sa pakigbatok sa virus, kinahanglan nga naa sa linya,” ingon ni Pangilinan, nga gikutlo ang Republic Act 11525.   Namatikdan ang ning-agi nga pagtaas sa mga kaso sa Covid ug pagtumaw sa bag-ong mga sakit, giingon ni Pangilinan nga ang Republic Act 11525 o ang Covid-19 Vaccination Program Act nga gipasa sa Kongreso naglista sa hierarchy sa lista nga prayoridad alang sa mga nanginahanglan nga mabakunahan: healthcare workers, senior citizen , mga tawo nga adunay co-morbidities, mga personahe sa frontline lakip ang mga uniporme nga mga kawani ug magtutudlo, ug kabos nga populasyon.   “Sa emerhensya sa eroplano, dili ba gisultihan ang mga ginikanan nga isul-ob una ang ilang life vest ug oxygen mask aron mapangita nila ang mga bata nga kauban nila? Kini ang parehas nga butang dinhi. Ang prayoridad mao ang mahimong mag-atiman sa huyang ug unya ang mahuyang,” ingon siya.   “’ Ang mga wala sa eroplano, kung ingon-ana, wala sa lista. Mao nga kinahanglan nato nga unahon ang mga makasiguro sa kahimsog sa atong mga tawo ug ang ekonomiya, “dugtong pa niya.   Ang pahinumdom usab ni Pangilinan naggikan usab pagkahuman sa World Health Organization (WHO) nga nagpahayag nga ang dili pagbantay sa mga lista sa prayoridad mahimong “makaapekto ug mameligro ang mga umaabot nga paghatud sa mga bakuna pinaagi sa pasilidad sa Covax sa nasud.   Ang Covax Facility usa ka pangkalibutanon nga inisyatibo nga nagtumong sa patas nga pagbahin-bahin sa mga bakuna.   Gitambagan sa WHO nga ang mga prayoridad nga grupo kinahanglan nga maglakip sa mga trabahante sa healthcare sa mga frontline nga sundan sa mga tawo nga labaw sa edad nga 65, ug ang nahabilin nga populasyon.   Gipahinumduman ni Pangilinan nga ang katuyoan aron mapugngan ang impeksyon, maminusan ang pagkamatay, ug mapanalipdan ang sistema sa kahimsog, nga mahimo lang mahinabo kung madawat kini una sa mga labing nanginahanglan og bakuna.   Taliwala sa kakulang sa suplay, adunay mga bakuna nga nagtulo sa nasud nga adunay una nga kargamento nga 600,000 ka patak sa Sinovac sa China nga miabut kaniadtong miaging Domingo nga gisundan sa 487,200 nga dosis gikan sa AstraZeneca.   Sa susaman panahon, si Pangilinan, kinsa kaniadtong Disyembre 2020 nagtawag sa atensiyon sa dili maayo nga pagbakuna sa bakuna sa gobyerno, miingon nga ang pagkuha sa shot ug unsang timaan ang nagpabilin nga desisyon sa trabahante sa kahimsog.   “Tungod sa ilang importanti kaayo nga papel sa pag-atiman sa ato, kinahanglan nga nauna silang naproteksyunan sa trabaho, balay, ug pamayanang gikalangkoban nila,” ingon ni Pangilinan.   “Kung dili nato protektahan ug palig-onon ang atong mga frontliner, nan tanan sa likud nato delikado,” dugtong pa niya.