No change in COVID plans means economy to continue plunge, hunger & joblessness to persist: Pangilinan

July 27, 2020

SEN. FRANCIS “KIKO” PANGILINAN REACTION TO SONA

No change in COVID plans means economy to continue plunge, hunger & joblessness to persist: Pangilinan

“Sa gitna ng pinakamatinding krisis na kinakaharap ng bansa, hindi nabanggit ang kongkretong mga plano para matigil ang tuloy-tuloy na pagkalat ng COVID, mga planong maibsan ang gutom at kawalang-trabaho ng milyun-milyong mamamayan, at mga plano para tugunan ang mga hindi naabot na mga target para sa mass testing at contact tracing. 

Hindi nabanggit kung paano papabilisin ang pangalawang ayuda na hanggang ngayon di pa natatangggap. Hindi rin sinagot ang laganap na kurakot at katiwalian sa PhilHealth, mga overpriced na medical equipment. 

Dapat sana dahil sa katiwalian sa PhilHealth inanunsyo nya ang pagsibak kay Duque at mga opisyal ng PhilHealth. Dahil dito mukhang hindi pa rin matutugunan ang problema ng kumakalat pang COVID at yung kaugnay na pagbagsak ng ekonomiya.”

SEN. FRANCIS “KIKO” PANGILINAN REACTION TO SONA 

No change in COVID plans means economy to continue plunge, hunger & joblessness to persist: Pangilinan

“Amidst the worst crisis the country is facing, not mentioned were the concrete plans to stop the continuing spread of COVID, plans to ease the hunger and unemployment of millions of our people, and plans to address missed targets for mass testing and contact tracing.

Not mentioned was how to fast-track the distribution of the second tranche of ayuda that until now has not been received by many. Also not mentioned were the widespread irregularities and corruption in PhilHealth, and the overpriced medical equipment. 

With the corruption in PhilHealth, the removal of Duque and PhilHealth executives from office should have been announced. It seems that the problem of the still-spreading COVID and the subsequent economic collapse will not be solved.”

Reaksyon ni Sen. Francis “Kiko” Pangilinan sa SONA

Walay pagbag-o sa COVID nga plano pasabot nga ang ekonomiya padayon sa paghagba, kagutom ug kawalay trabaho nga magpadayon: Pangilinan

“Taliwala sa labi ka kusog nga krisis nga gi-atubang sa nasud, wala hisgoti ang mga kongkretong plano sa pagpahunong sa padayon nga pagkaylap sa COVID; plano sa pagpagaan sa mga kagutom ug kawalay trabaho sa minilyon sa atong mga katawhan; ug mga plano sa pagtubag sa wala makab-ot nga mga target alang sa mass testing ug contact tracing.

Wala gihisgotan og unsaon sa pagpaspas ug subay sa pag-apod-apod sa ikaduhang hugna sa ayuda nga hangtud karon wala madawat sa kadaghanan. Usab wala gihisgotan ang mga kaylap nga iregularidad ug korapsyon sa PhilHealth, ug ang overpriced nga medikal nga ekipo.

Uban sa korapsyon sa PhilHealth, ang pagtangtang ni Duque ug PhilHealth executives gikan sa buhatan nga kinahanglan gipahibalo. Kini murag ang problema sa mga pa-pagpakaylap sa COVID ug sa misunod nga pagkahugno sa ekonomiya dili masulbad. “