PAANO KUNG HINDI NANGYARI ANG EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION?

Paano nga kaya kung hindi nangyari ang mapayapang rebolusyon sa EDSA noong Pebrero 22 hanggang 25, 1986? Ano kaya ang buhay natin ngayon? Ano kaya ang “What’s on your mind?” stories, tweets, o Tiktok mo? #EDSA35