Pangilinan cautions Parlade vs erroneous accusations against Liza Soberano, celebrities for their advocacies

November 4, 2020

CONTROVERSIAL Southern Luzon Command chief Lt. General Antonio Parlade Jr. should be more cautious about his statements falsely accusing Liza Soberano and other celebrities for their civic-minded advocacies, Senator Francis “Kiko” Pangilinan said Wednesday.

At the hearing of the Senate Committee on National Defense on the alleged red-tagging activities of the military, Pangilinan said such erroneous accusations exposes the Armed Forces of the Philippines (AFP) to unnecessary controversy.

“We have to be very careful. The AFP is an institution and a professional organization. We have to be very careful of the words we pronounce,” the senator said.

Pangilinan also thanked Secretary Delfin Lorenzana of the Department of National Defense (DND) for admonishing Parlade for the recent “red tagging” of the opposition.

The senator stressed that the red-tagging of several House members and celebrities such as Liza Soberano and Angel Locsin and former Miss Universe Catriona Gray has been severe enough for Lorenzana to reprimand Parlade.

Pangilinan said Parlade’s words as spokesperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) carry a lot of weight so restraint should always be observed at all times.

The senator recalled that it was Parlade who accused the Liberal Party of conspiring with the Communist Party of the Philippines to topple the current administration in the so-called “Red October” plot in 2018.

However, when the opposition raised this issue with the DND and the AFP during the 2018 budget hearing, the two agencies categorically denied the existence of the said plot and cleared LP of any involvement in the non-existent ouster plan.

“Linking the Liberal Party to ouster plots, publicly stated opposition figures and the Liberal Party, we believe then was without basis and uncalled for. Thankfully, the AFP and the DND establishment is not a monolithic organization,” Pangilinan said.

“This was immediately denied and categorical statements from the AFP chief of staff Carlito Galvez then and Defense Secretary Delfin Lorenzana belied such accusations,” he added.

Pangilinan also recalled that during the Marcos dictatorship, the late LP secretary general Sen. Benigno “Ninoy” Aquino Jr. and his alleged assassin Rolando Galman were both red-tagged.

Earlier during the hearing, the senator expressed concern over the security sector’s “sweeping generalization” against student activists when it presented a video flashing images of slain young activists allegedly recruited by communist rebels.

“I’m very concerned about some of the video materials presented particularly the matter of students activists…It may be true to a certain extent, student activists ended up being killed because they have become the NPA or part of the NPA,” Pangilinan said, referring to the New People’s Army.

“That may be partly true but that is not the whole truth. The simplistic, sweeping generalization, I feel, is presenting half-truths up to a certain extent,” he added.

Pangilinan said this as he pointed out that he and fellow opposition lawmaker, Senator Risa Hontiveros, were both student activists during the Marcos regime.

“Senator Risa Hontiveros and myself, we were both student activists, we were both student leaders during the Marcos regime…We are in the Senate now,” he added.

Gipasidan-an ni Pangilinan si Parlade sa mga sayup nga akusasyon batok kang Liza Soberano, mga bantog nga tawo tungod sa ilang mga adbokasiya Ang kontrobersyal nga pangulo sa Southern Luzon Command nga si Lt. General Antonio Parlade Jr. kinahanglan mag-amping bahin sa iyang mga pahayag nga sayop nga giakusahan si Liza Soberano ug uban pang mga bantog nga tawo tungod sa ilang mga adbokasiya nga adunay hunahuna sa sibiko, si Senador Francis “Kiko” Pangilinan nagsulti kaniadtong Miyerkules.   Sa pagdungog sa Senate Committee on National Defense bahin sa giingon nga red-tagging nga kalihokan sa militar, giingon ni Pangilinan nga ang ingon nga sayup nga akusasyon nagbutang sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa wala gikinahanglan nga kontrobersiya.   “Kinahanglan magbantay kita. Ang AFP usa ka institusyon ug usa ka propesyonal nga organisasyon. Kinahanglan nga mag-amping kita sa mga pulong nga gilitok, ”ingon sa senador.   Gipasalamatan usab ni Pangilinan si Kalihim Delfin Lorenzana sa Department of National Defense (DND) alang sa pagpahimangno ni Parlade alang sa “red tagging” sa oposisyon.   Gihatagan ug importansya sa senador nga ang red-tagging sa pipila ka mga myembro sa House ug mga inila sama nila Liza Soberano, Angel Locsin ug kanhi Miss Universe Catriona Gray nga igo na kaayo aron sawayon ni Lorenzana si Parlade.   Gisulti ni Pangilinan nga ang mga pulong ni Parlade isip tigpamaba sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) nagdala ug dakung gibug-aton busa ang pagpugong kinahanglan kanunay nga sundon sa tanan nga mga oras.   Nasubli ang senador nga si Parlade ang nag-akusar sa Liberal Party nga nakigsabwat sa Communist Party of the Philippines aron mapukan ang karon nga administrasyon sa gitawag nga “Red Oktubre” nga plano sa 2018.   Bisan pa, sa gipataas sa oposisyon ang isyu uban sa DND ug sa AFP sa pagdinungog sa badyet sa 2018, ang duha nga ahensya gikategorikal nga gipanghimakak nga adunay nasangpit nga laraw ug gihawan ang LP sa bisan unsang kalambigitan sa wala’y pagpalagpot nga plano.   “Ang pag-angot sa Liberal Party sa pagpalagpot sa mga laraw, gipahayag sa publiko ang mga numero sa oposisyon ug ang Liberal Party, nagtuo kami nga kaniadto wala’y basehan ug wala tawagan. Salamat, ang AFP ug ang pagtukod sa DND dili usa ka monolitikong organisasyon, ”ingon ni Pangilinan.    “Gilayon kini nga gibalibaran ug mga kategorya nga pahayag gikan sa chief of staff sa AFP nga sila si Carlito Galvez kaniadto ug Defense Secretary Delfin Lorenzana nga gipanghimakak ang mga akusasyon,” dugang pa niya.   Nasubli usab si Pangilinan nga sa panahon sa diktaduryang Marcos, ang namatay nga kalihim sa LP nga si Sen. Benigno “Ninoy” Aquino Jr. ug ang iyang gipasangil nga mamumuno nga si Rolando Galman parehas nga na red-tag.   Sayo sa panahon sa husay, gipahayag sa senador ang kabalak-an sa sektor sa seguridad sa “paglapas sa pangkalahatan” batok sa mga aktibista sa mga estudyante nga nagpasalida sa usa ka video nga nag-flash sa mga imahe sa gipatay nga mga batan-ong aktibista nga girekrut sa mga rebeldeng komunista.   “Nabalaka ako pag-ayo sa pila ka mga materyal sa video nga gipresentar partikular sa usa ka mga aktibista nga mga estudyante… Mahimong tinuod sa usa ka piho nga sukod, ang mga aktibista na estudyante natapos nga napatay tungod kay nahimo silang NPA o bahin sa NPA,” ingon ni Pangilinan, nga nagtumong sa New People’s Army.   “Kana mahimo’g bahin nga tinuod apan kana dili ang tibuuk nga kamatuoran. Ang pinasimple, malapnagon nga paglalahat, sa pagbati ko, nagapakita sa katunga nga mga kamatuoran hangtod sa usa ka sukod, ”dugtong pa niya.   Gisulti kini ni Pangilinan samtang iyang gipunting nga siya ug ang kaubang magbabalaod sa oposisyon nga si Senador Risa Hontiveros, parehas nga mga aktibista sa panahon sa rehimeng Marcos.   “Kami ni Senador Risa Hontiveros, parehas kaming aktibista nga estudyante, pareho kaming pinuno nga estudyante sa panahon sa rehimeng Marcos… Naa kami sa Senado karon,” dugtong pa niya.