Pangilinan on black ops vs VP Leni and daughters

April 11, 2022

“Paalala sa ating mga botante tungkol sa mga kandidato: Kung paano mangampanya, ganyan din mamumuno.

Kung ang alam lang ay magsinungaling, gumawa ng tsismis, at mag-imbento ng mga sex video, ano’ng klaseng pamunuan ang ating maaasahan? 

Elections bring out the worst in traditional politicians. Sa gitna ng napakalaking mga problema ng pamilyang Pilipino — kawalan ng maayos na trabaho, mataas na presyo ng bilihin, at ang nakaamba pang Covid, ito ang kanilang pinagkakaabalahan. Disinformation at fake news ang istilo ng mga magnanakaw upang maluklok sa poder. Dahil hindi nila kayang lumaban  nang patas. Alam ito ng taumbayan.

Bakit nangangatog ang mga tuhod ng ating mga katunggali? Akala ko lamang sila?

All these character assassinations will not deter our resolve nor our volunteers’. This will only fuel our desire to bring back decency in government. 

VP Leni has shown us that radical love is the way to respond. Our weapons: truth, empathy, and kindness to each other.

Ang magpapanalo sa atin, ang taumbayang nanindigan at kumikilos para sa katotohanan ng isa’t isa.”