Pangilinan prays for Sen. Leila’s quick recovery

April 24, 2021

“Dasal para sa kalusugan at paggaling ni Senator Leila De Lima. It was relayed to us that she may have suffered a mild stroke while in unjust detention.

We know Sen. Leila is a strong woman — an oragon through and through, and we believe she can recover so long as she’s given the urgent medical attention not easily accessible for persons deprived of liberty.

Nag-aalala kami sa kalagayan ni Sen. Leila.

Over 1,500 days of unjust detention will take its toll on anyone — and now it’s affected Sen. Leila’s health. This is a severe injustice and a violation of basic human rights.

Nobody should have to suffer through a stroke — alone due to being jailed under false charges.

Dagdag sa aming panawagan na makalaya na siya ang dasal para sa kanyang kalusugan. We add prayers for her health to our calls for her freedom.

Parahay ka tabi, Sen. Leila!”

Pangilinan nag-ampo alang sa paspas nga pagkaayo ni Sen. Leila de Lima   “Pag-ampo alang sa maayung panlawas ug pagkaayo ni Senador Leila De Lima. Atong nasayran nga siya nag-antos og mild stroke samtang anaa sa dili makatarunganon nga pagkapriso.   Kita nakabalo nga si Sen. Leila kay lig-on nga pagkababaye – – usa ka ehemplo sukad masukad, ug kita nagtoo nga siya mamaayo hangtud nga siya mahatagan ug diha-diha nga medikal atensyon nga dili sayon alang sa tawong gekuhaan og kagawasan.   Nabalaka kami sa kahimtang ni Sen. Leila.   Ang halos 1,500 ka adlaw nga dili makatarunganon nga pagkapriso makaluya kang bisan kinsa — ug karun kini nakaapekto sa panlawas ni Sen. Leila. Usa kini ka grabeng inhustisya ug bayolasyon sa katungud sa tawo.   Walay tawo ang angay mag antos pinaagi sa stroke – – mag-inusara tungud sa napriso sa bakak nga mga akusasyon.   Dugang sa among panawagan nga makagawas na siya ang pag – ampo alang sa iyahang panlawas. Kita nagpuna ug pag-ampo sa iyang panlawas sa panawagan alang sa iyang kagawasan.   Parahay ka tabi, Sen. Leila! “