Pangilinan seeks Senate probe on PhilHealth corruption during pandemic

July 27, 2020

SENATOR Francis “Kiko” Pangilinan on Monday sought a Senate investigation on the “widespread corruption” in the Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) as cited by its anti-fraud legal officer Thorrsson Montes Keith for his resignation from the agency.

In Senate Resolution 474, Pangilinan said: “It is vital to determine the causes of the reported leakages and losses, investigate the alleged widespread corruption in PhilHealth, and hold officials accountable, as corrupt practices only  disrupt the worsen health care delivery of health care during the COVID-19 pandemic and worsen its impacts to the detriment of Filipinos.”

“The alleged corruption in PhilHealth in the middle of the worst health crisis in the country’s history indicates a disastrous disregard and dereliction of duty in ensuring the efficient delivery of health care services, and securing and protecting protect the Filipinos’ health people,” he said. 

Pangilinan, whose push for the approval of the Filipino-made COVID-19 test kits lowered the price of imported test kits by 26 percent, cited several corruption issues that have confronted PhilHealth:

  • PhilHealth’s alleged release of hundreds of millions of pesos to some unaccredited hospitals with only few COVID-19 patients ;
  • PhilHealth’s overpriced COVID-19 testing package revealed during a Senate hearing in May 2020, leading the state health insurer to lower the rate of the testing package from P8,150 to P3,409;
  • PhilHealth’s P154 billion losses over the years to various forms of fraud, including P102 billion in overpayment, reimbursements for “ghost dialysis,” false claims, and “upcasing” of illnesses;
  • Commission on Audit (COA)’s flagging PhilHealth’s proposed P2.1-billion information technology project, saying the planned purchase of equipment worth P734 million was not included in the state health insurer’s original budget proposal. 

The senator also cited Keith’s July 23 letter to PhilHealth President and CEO Ricardo Morales which listed his other reasons for resigning: his opposition to the required PhilHealth contribution of overseas Filipino workers (OFWs); the unfairness of the promotion process in the agency; and the delay of his salary and hazard pay when he started investigating PhilHealth officers. 

“As the lead agency tasked with the implementation of the National Health Insurance and Universal Health Care programs, it is imperative that PhilHealth operates with credibility and efficiency in managing billions of public funds,” Pangilinan said. 

Pangilinan pa-imbestigasyon sa Senado ang korapsyon PhilHealth panahon sa pandemya   Si Senador Francis “Kiko” Pangilinan niadtong Lunes miduso sa usa ka imbestigasyon sa Senado sa “kaylap nga korapsyon” sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) nga gisitar sa iyang mga anti-fraud legal officer Thorrsson Montes Keith sa iyang resignation gikan sa ahensya.   Sa Senate Resolution 474, miingon si Pangilinan: “Kini mao ang importante sa pagtino sa hinungdan sa natahong mga leakages ug kapildihan, imbestigahan ang giingong kaylap nga korapsyon sa PhilHealth, ug papanubagon ang mga opisyal, ingon nga dunot nga mga buhat lamang ang makadaot sa pag-atiman sa panglawas sa panahon sa COVID-19 nga pandemya ug mograbe ang iyang mga epekto sa kaalautan sa mga Pilipino. ”   “Ang giingong korapsyon sa PhilHealth diha sa taliwala sa mga labing krisis sa panglawas sa kasaysayan sa nasud nagpakita sa usa ka malaglagon nga pagtagad ug sa pagpasibaya sa katungdanan sa pagsiguro sa hapsay nga paghatod sa mga serbisyo sa panglawas nga pag-atiman, ug pagkuha ug pagpanalipod sa panglawas sa katawhang Pilipino,” miingon siya .   Si Pangilinan, kansang nagduso alang sa pag-gamit sa mga hinimo sa Pilipinas nga COVID-19 test kits, diin ubos sa 26% ang presyo kumpara sa mga imported nga test kits; nga gihisgotan ang pipila ka mga isyu sa korapsyon nga giatubang ang PhilHealth:   Giingong nagpagawas sa gatusan ka milyon ka pesos ngadto sa pipila ka mga dili akreditadong mga ospital uban lamang sa pipila ka COVID-19 nga mga pasyente;   Ang PhilHealth nag overpriced sa COVID-19 testing package nga gipadayag atol sa usa ka hearing sa Senado sa Mayo 2020, nangulo sa estado sa panglawas insurer sa pagpaubos sa rate sa testing package gikan sa P8,150 ngadto sa P3,409;   Naalkanse og P154 bilyones sa PhilHealth sa mga tuig sa mga nagkalain-laing matang sa pagpanglimbong, lakip na ang P102 bilyones sa sobra nga pag bayad, alawans alang sa “ghost dialysis,” bakak nga mga pangangkon, ug “upcasing” sa sakit;   Ang Commission on Audit (COA)  misupak sa gisugyot nga P2.1-bilyones nga proyekto sa impormasyon nga teknolohiya sa PhilHealth, nga nagaingon nga ang plano nga pagpalit sa mga ekipo nga nagkantidad og P734 milyon wala naglakip sa orihinal nga budget proposal sa estado sa panglawas.   Ang senador usab gahisgot sa giingon ni Keith sa iyang sulat adtong Hulyo 23 ngadto sa PhilHealth President ug CEO Ricardo Morales diin iyang gilista ang mga hinungdan alang sa pag resign: ang iyang pagsupak sa gikinahanglan nga PhilHealth kontribusyon sa mga overseas Filipino workers (OFWs); ang dili makiangayon sa proseso sa promosyon sa ahensya; ug ang paglangan sa iyang sweldo ug hazard pay sa diha nga siya nagsugod sa pag imbestigar sa mga opisyal sa PhilHealth.   “Ingon nga ang nanguna nga ahensiya ang gitahasan sa pagpatuman sa National Health Insurance ug Universal Health Care nga mga programa, kini mao ang gikinahanglan nga ang PhilHealth maglihok uban sa kredibilidad ug efficiency diha sa pagdumala sa binilyon sa publiko nga pundo,” Pangilinan miingon.