Pangilinan to typhoon-hit farmers, fishers: Avail of zero-interest loans, crop insurance benefits

November 2, 2020

SENATOR Francis “Kiko” Pangilinan on Monday advised the estimated 20,000 farmers and fishers affected by Typhoon Rolly to avail themselves of the Department of Agriculture’s zero-interest loans and crop insurance payouts.

“Merong nakalaang pera ang DA para sa ganitong mga sitwasyon. Every farmer can borrow P25,000 in zero-interest Survival and Recovery Loan payable in 10 years. The Philippine Crop Insurance Corp. also has P1 billion in indemnification fund to pay for losses; that is equivalent to farmers getting P10,000 to P15,000 depending on land size,” he said, citing Secretary William Dar’s report at the media briefing on interventions following the world’s strongest typhoon of the year.

Pangilinan said farmers and fisherfolk were among the hardest hit as flood waters overwhelmed their crops and big waves washed away their small fishing boats.

“Nakausap ko ang ilang mga local officials sa mga nasalantang lugar sa Bicol at Southern Tagalog. Sabi ni Mayor Krisel Lagman, kalahati ng mga bahay sa Tabaco, Albay ay completely destroyed, at 90 percent ng mga banca ay na-wash out,” he said.

“Hindi pa man din nakakabangon ang ating mga magsasaka sa Quinta nang tumama naman si Rolly. Wala na silang ibang matatakbuhan kundi ang pamahalaan at isa’t isa (Barely our farmers are recovering from the impact of Typhoon Quinta when this new typhoon hit them. They have no one to turn to but the government and the public),” he added.

In a mid-morning media briefing, Secretary Dar said 20,000 farmers and fisher folk suffered an estimated P1.1 billion of losses due to Typhoon Rolly and P2 billion due to Quinta, affecting rice, corn, and other high-value crops. He said DA interventions include distributing free seeds, seedlings, and fingerlings.

Pangilinan said the devastation caused by Typhoons Quinta and Rolly in Bicol and other parts of the country paves the way to display anew the compassionate spirit of damayan that has driven Filipinos to rise, build, and plant again after every disaster.

“Kailangang-kailangan ng ating mga nasalantang kababayan ang food packs at temporary shelter,” said Pangilinan.

“Malayo ang mararating ng kahit na konting tulong, lalo na sa pagpapatibay ng loob na hindi nag-iisa ang mga nasalanta (Any donation we can give will go a long way and will bolster their spirit that they are not alone in this tragedy),” he added.

Typhoon Rolly, dubbed the strongest in the world this year, blew strong winds and rains in the Bicol region, parts of Southern Luzon, and Metro Manila leaving a trail of devastation.

Initial reports have placed the affected families at two million from 12 regions.

Individuals and groups who want to help may donate to Kaya Natin through Bank of Philippine Islands account number 3081-1173-72, paypal.me/kayanatinmovement, or justpay.to/knmovement.

Pangilinan sa mga mag-uuma nga naigo sa bagyo, mangingisda: Pagkuha sa zero-interest loan, mga benepisyo sa insurance sa ani


Gitambagan ni SENATOR Francis “Kiko” Pangilinan kaniadtong Lunes ang gibanabana nga 20,000 nga mga mag-uuma ug mangingisda nga apektado sa Bagyong Rolly nga ilang pahimuslan ang zero-interest loan ug payout sa mga insurance sa ani gikan sa Department of Agriculture.

“Adunay nakagahin nga kwarta ang DA para sa niining mga sitwasyon. Ang matag mag-uuma makahulam og P25,000 nga zero-interest gikan sa Survival and Recovery Loan nga mabayran sa 10 ka tuig. Ang Philippine Crop Insurance Corp. aduna usab P1 bilyon nga indemnification fund aron mabayaran ang mga pagkawala; katumbas kana sa mga mag-uuma nga nakakuha og P10,000 hangtod P15,000 depende sa gidak-on sa yuta, ”ingon niya, nga gikutlo ang ulat ni Kalihim William Dar sa pahayag sa media bahin sa mga interbensyon nga nagsunod sa labing kusog nga bagyo sa kalibutan nga tuig.

Gipahayag ni Pangilinan nga ang mga mag-uuma ug mangingisda nalakip sa labing lisud nga naigo tungod kay ang tubig baha milapaw sa ilang mga pananum ug mga dagkung balud nga mihugas sa ilang gagmay nga mga sakayan sa pangisda.

“Nakahinabi ko ang ubang mga lokal nga opisyal sa mga lugar sa Bicol ug Southern Tagalog nga naguba sa mga bagyo nga miagi. Ingon ni Mayor Krisel Lagman, nawad-an sa mga balay sa Tabaco, Albay nga hingpit nga naguba, ug 90 porsyento nga mga banca ang na-anud, ”ingon niya.

“Wala pa makabangon ang atong mga mag-uuma sa Quinta nga ni-igo napod si Rolly. Wala na silay laing madaganan kundi ang gobyerno ug ang publiko, ”dugtong pa niya. .

Sa usa ka briefing sa media sa tungang buntag, giingon ni Kalihim Dar nga 20,000 mag-uuma ug mangingisda ang nag-antos sa gibanabana nga P1.1 bilyon nga pagkawala tungod sa Bagyong Rolly ug P2 bilyon tungod sa Quinta, nga nakaapekto sa humay, mais, ug uban pang mga mahal nga ani. Giingon niya ang mga pagpangilabot sa DA lakip ang pagpanghatag og libre nga mga binhi, mga liso, ug mga seedling.

Giasoy ni Pangilinan nga ang kadaot nga gipahinabo sa Bagyong Quinta ug Rolly sa Bicol ug uban pang bahin sa nasud naghatag ug dalan aron mapakita ang maloloy-on nga espiritu sa damayan nga nagtukmod sa mga Pilipino nga mobangon, magtukod, ug magtanum pag-usab human sa matag katalagman.

“Kinahanglan kaayo sa atong mga nasalantang kababayan ang mga food packs ug temporary nga puy-anan,” ingon ni Pangilinan.

“Layo ang maabot bisan kung unsa nga ginagmay nga tabang, labi na sa papalig-on sa ilang espiritu nga wala mag inusara ang mga nabiktima sa trahedya, ”Dugtong pa niya.

Ang bagyong Rolly, nga gitawag nga labing kusug sa tibuuk kalibutan, ningpahuyop sa kusog nga hangin ug ulan sa rehiyon sa Bicol, mga bahin sa Habagatang Luzon, ug Metro Manila nga nagbilin sa daotang kalaglagan.

Ang inisyal nga mga ulat gibutang ang mga apektadong pamilya sa duha ka milyon gikan sa 12 nga mga rehiyon.

Ang mga indibidwal ug grupo nga gusto motabang mahimong modonar sa Kaya Natin pinaagi sa account sa Bank of Philippine Islands nga numero 3081-1173-72, paypal.me/kayanatinmovement, o justpay.to/knmovement.