Relief efforts in Pampanga

Mabigat at napakahirap ng hamong ating kinakaharap lalo na ngayong may pandemya, pero naniniwala ako na malalampasan natin ito kapag tayo’y nagtutulungan.

Huhugot tayo ng tapang at lakas sa isa’t-isa upang malampasan ang anumang pagsubok.

Dakal a salamat at hanggang sa muli po nating pagkikita mga kabalen.