Retrieve from PITC P33.4-B funds ASAP: Pangilinan

November 30, 2020

THE Executive branch should waste no time in retrieving the P33.4-billion funds languishing at the Philippine International Trading Corporation (PITC), supposed to have been spent years ago for people’s needs like fire trucks, army boots, and first-aid kits, Senator Francis “Kiko” Pangilinan said Monday.

“We can cite the anti-graft law especially the provision on causing undue injury due to gross and inexcusable negligence if no action will be done soon. It is criminal that there is a sitting unutilized P33.4-billion fund when we are struggling to look for ways to pay for COVID-19 vaccines and provide aid for millions of typhoon victims. And we are yet to receive a convincing answer as to why it is just sitting there,” Pangilinan said.

“The Executive should immediately direct the PITC to return the money to the National Treasury for proper disposition,” he said, sharing Department of Finance (DOF) Secretary Carlos Dominguez’s position in relation to the parked billions of pesos.

Pangilinan lauded Dominguez for writing Department of Budget and Management (DBM) Secretary Wendel Avisado to endorse to the President the issuance of a directive to return of the P33.4 billion parked funds as well as the P1.151 billion in interest funds to the treasury.

Last week, Pangilinan said the Executive branch can easily retrieve the PITC funds with the issuance of an Executive Order. He has called on the President to do this so that the amount can be used to reinforce funds needed to buy COVID-19 vaccines, estimated to cost over P73 billion for 60 million Filipinos.

“Bakit pa mangungutang kung meron namang pwedeng makunan ng pondo. Ano ba ang prayoridad ng bansa? Para sa amin kitang-kita naman na ang dapat inuuna at binibigyang solusyon ay ang kagyat na usapin ng COVID-19 vaccines at ang mga nasalanta ng bagyo,” Pangilinan said.

The senator also supports Senate Minority Leader Franklin Drilon, who exposed the parked billions of pesos in the government corporation.

“Still reeling from COVID-19, we recently faced the wrath of super typhoons which displaced thousands of families and destroyed their properties and livelihood. We cannot stand idly and stare at each other wondering where to get the money to assist the people when the funds are just in the drawers of a corporation,” Pangilinan said.

Funds for rehabilitation of the typhoon-ravaged provinces could reach billions and may even take years, he added.

Pangilinan said that in the 2021 budget, Congress will strictly exercise its oversight functions to see to it that agencies such as the PITC which were entrusted with the people’s money will manage and spend it wisely and promptly.

“We agree and support Secretary Dominguez in his call and urge the PITC and the DBM to respond promptly. We’ll undergo bicam on the 2021 budget soon, and we hope to be able to ensure that the national budget is responsive to the urgent needs of our country especially with the pandemic and the back-to-back-to-back typhoons,” Pangilinan said.

Bawion gikan sa PITC P33.4-B nga pondo ASAP: Pangilinan Ang Executive branch kinahanglan dili mag-usik og panahon sa pagbawi sa P33.4-bilyon nga pondo nga natigum sa Philippine International Trading Corporation (PITC), nga unta gigasto tuig na ang nakalabay alang sa mga panginahanglanon sa mga tawo sama sa mga fire trucks, military boots, ug first-aid kit.,” si Senador Francis “Kiko” Pangilinan miingon kaniadtong Lunes.   “Mahimo nato nga ikutlo ang anti-graft law labi na ang probisyon sa hinungdan sa dili angay nga kadaot tungod sa grabe ug dili mapasaylo nga pagpabaya kung wala’y aksiyon nga himuon sa dili madugay. Usa ka krimen nga adunay usa ka nag pundo nga wala magamit nga P33.4-bilyon nga pondo kung naglisud kita sa pagpangita og mga paagi aron mabayran ang mga bakuna sa COVID-19 ug maghatag tabang alang sa milyon-milyon nga mga biktima sa bagyo. Ug wala pa kita makadawat usa ka makapakombinsir nga tubag kung ngano nga kini nakalingkod ra,” ingon ni Pangilinan.   “Kinahanglan nga diritso dayon manduan sa ehekutibo ang PITC nga ibalik ang salapi sa National Treasury alang sa husto nga disposisyon,” ingon niya, isip pag-uyon sa posisyon ni Department of Finance (DOF) Secretary Carlos Dominguez kalabot sa naka-park nga binilyon ka pesos.   Gidayeg ni Pangilinan si Dominguez alang sa pagsulat ni Secretary Wendel Avisado sa Department of Budget and Management (DBM) nga i-endorso sa Presidente ang pagpagawas ug usa ka direktiba nga ibalik ang P33.4 bilyon nga naka-park nga pondo ingon man ang P1.151 bilyon nga pondo sa interes sa panudlanan. .   Kaniadtong miaging semana, giingon ni Pangilinan nga dali nga makuha sa executive branch ang pondo sa PITC sa pag-isyu og Executive Order. Nanawagan siya sa presidente nga buhaton kini aron mahimo ang kantidad   gamiton aron mapalig-on ang pondo nga kinahanglan aron makapalit ug mga bakuna sa COVID-19, nga gibanabana nga nagkantidad og kapin sa P73 bilyon alang sa 60 milyon nga mga Pilipino.   “Ngano pang mangutang kung aduna may pwedeng makuhaan nga pondo. Unsa ba ang prayoridad sa nasud? Para sa amo kitang-kita man na ang angay gi una ug gihatagan ug solusyon kay ang kagyat nga usapin sa mga bakuna sa COVID-19 ug mga nasalanta sa bagyo, ”ingon ni Pangilinan.   Gisuportahan usab sa senador ang Senate Minority Leader nga si Franklin Drilon, kinsa nagbulgar sa naka-parada nga binilyon ka pesos sa korporasyon sa gobyerno.   “Kita nagkurog na tungod sa COVID-19, nag-atubang lang bag-ohay pa lamang sa kabangis sa mga bagyo nga nagpalayo sa libu-libo nga mga pamilya ug naguba ang ilang mga kabtangan ug panginabuhian. Dili kita makatindog nga magtinagdanay ug magtinan-away sa matag usa nga naghunahuna kung diin makakuha ug salapi aron matabangan ang mga tawo kung ang pondo naa ra sa drawer sa usa ka korporasyon,” ingon ni Pangilinan.   Ang pondo alang sa rehabilitasyon sa mga probinsya nga giguba sa bagyo mahimong moabot sa bilyonbilyon ug mahimo pa nga molungtad og mga tuig, dugang niya.   Giasoy ni Pangilinan nga sa badyet sa 2021, higpit nga gamiton sa Kongreso ang mga pagdumala niini aron masiguro nga ang mga ahensya sama sa PITC nga gisaligan sa salapi sa katawhan ang magdumala ug mogasto niini sa maalamon ug dali.   “Uyon kami ug gisuportahan si Kalihim Dominguez sa iyang panawagan ug giawhag ang PITC ug ang DBM sa pagtubag dayon. Mapailalom kami sa bicam sa badyet nga 2021 sa dili madugay, ug gilauman namo nga masiguro nga ang nasudnon nga badyet responsable sa dinalian nga mga panginahanglanon sa atong nasud labi na ang pandemiko ug ang mga back-to-back-to-back nga typhoon, ” Ingon ni Pangilinan.