Sale of P700-M Marcos jewels proof of plunder: Kiko

May 31, 2019

Statement of Sen. Francis Pangilinan on sale of Marcos jewels

Sale of P700-M Marcos jewels proof of plunder: Kiko

The sale of the P700-million Marcos jewels is proof of plunder during the Marcos dictatorship.

The jewels form a teeny-weeny portion of the estimated $10 billion (about P520 billion) Marcos illegal wealth paid for by the blood, sweat, and tears of all Filipinos.

Ang pagbebenta ng P700-milyong halaga ng Marcos jewels ay patunay ng pandarambong sa panahon ng diktadurang Marcos.

Napakaliit na bahagi ang mga alahas sa tinatayang $10 bilyon (mga P520 bilyon) na nakaw na yaman ng mga Marcos na pinagbayaran ng dugo, pawis, at mga luha ng lahat ng mga Pilipino.