Statement of LP president Sen. Francis “Kiko” Pangilinan on the inauguration of U.S. President Joe Biden and Vice President Kamala Harris

January 22, 2021

“In behalf of the Liberal Party of the Philippines, we extend our heartfelt congratulations on your election as President and Vice President of the United States of America.

Against all odds, the American people have given you a new mandate marking the beginning of the long road back for one of the world’s greatest nations.

The Liberal Party also lends its full trust and support to your plan to hold a democracy summit to address authoritarianism and attacks on democracy all over the world.

The Filipino people here and the millions more living in the U.S. share the hope and enthusiasm in looking forward to your administration’s success.”

Pahayag sa LP President Sen. Kiko “Pangilinan sa inagurasyon ni U.S. Presidente Joe Biden ug Bise Presidente Kamala Harris   Alang sa Liberal Party of the Philippines, among ipaabot ang kinasingkasing nga pagbati sa imong eleksyon isip presidente ug bise presidente sa Estados Unidos sa Amerika.   Batok sa tanan nga mga posibilidad, ang mga Amerikano naghatag kanimo usa ka bag-ong mando nga nagtimaan sa pagsugod sa taas nga dalan balik alang sa usa sa labing bantugan nga mga nasud sa kalibutan.   Ang Liberal Party nagpa-abot usab sa bug-os nga pagsalig ug suporta sa imong plano nga maghimo og usa ka demokrasya nga summit aron matubag ang authoritarianism ug pag-atake sa demokrasya sa tibuuk kalibutan.   Ang katawhang Pilipino dinhi ug milyon-milyon nga labi pa nga nagpuyo sa U.S. nagpaambit sa paglaum ug kadasig sa pagpaabut sa kalampusan sa imong administrasyon.