Statement of Minority Senators Franklin Drilon, Risa Hontiveros, and Francis Pangilinan on the EU Parliament’s call to release Senator Leila de Lima from jail

September 20, 2020

Statement of Minority Senators Franklin Drilon, Risa Hontiveros, and Francis Pangilinan on the EU Parliament’s call to release Senator Leila de Lima from jail

We express our sincerest gratitude and appreciation for the members of the European Parliament for adopting a resolution calling for the release of our colleague, Senator Leila De Lima, from imprisonment and the dismissal of the trumped-up charges against her.

This call by the European Parliament is a welcome addition to the growing body of respected persons and institutions here and abroad who condemn Senator de Lima’s arrest and incarceration as baseless and the criminal charges against her as nothing more than politically-motivated fabrications.

The resolution should also remind the current administration that the international community will not turn a blind eye and do nothing towards government’s attacks against the fundamental freedoms of Filipinos, and the severe deterioration of the human rights situation in the country during the past four years. 

We stand with the European Parliament in urging government to free Senator De Lima and end her continued detention, and to stop extrajudicial killings, human rights abuses and other acts which have victimized and harmed countless Filipinos.

As long as Senator De Lima remains languishing in jail under such dubious charges and unjust circumstances, the current administration cannot truly claim that it is promoting justice and upholding the rule of law in the country.

Pahayag sa Minority nga mga Senador Franklin Drilon, Risa Hontiveros, ug Francis Pangilinan sa panawagan sa EU Parliament nga ipagawas si Senador Leila de Lima gikan sa bilanggoan

Kami naghatag sa among pinaka-sinsero nga pasalamat ug pagmanggad ngadto sa mga membro sa European Parliament sa ilang pagpasar sa resolusyon nga nanawagan sa pagpagawas sa among kauban, Senator Leila De Lima gikan sa pagkapriso ug sa pagbasura sa ginamang kaso batok kaniya.

Kini panawagan sa European Parliament gipa-abot nga dugang, sa nagkahalapad nga pagsaway gikan sa mga respetadong personalidad ug institusyon dire ug sa abroad sa pagkabilanggo ni Senador De Lima tungod sa walay-basehanan nga mga kasong krimenal. Mga kaso nga walay balor og gitukmod lamang sa pulitika ug hinimo-himo.

Ang maong resolusyon tukma nga magpahinumdum sa kasamtangang administrasyon nga ang internasyunal nga komunidad wala magpakbuta’g-bungol ug mohimo og tukmang mga lakang ngadto sa gobyerno nga nag-atake sa batakang mga kagawasan s katawhang Pilipino, ug ang grabe nga pagtiurok sa kahimtang sa tawhanong katungod sa nasud sa milabay’ng upat ka tuig.

Kami mibarug kauban sa European Parliament diha sa pagpanawagan sa gobyerno nga ibalik ang kagawasab ni Sen. De Lima, ug undango ang extra judicial killings, pag abuso sa tawhanong katungod ug uban pang mga kalihukan nga nagbiktima ug nakapasakit sa dili maihap ng mga Pililipino.

Hangtud anaa pa prisohan tungod sa kadudahan nga mga kaso, ang kasamtangang administrasylon dili makahimo sa pag angkon nga kini nagpatuman sa hustisya, pagpatigbabaw sa pagmando sa balaod.