Statement of Sen. Francis “Kiko” Pangilinan on the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi

October 2, 2019

We express our appreciation for the life and lessons of Mahatma Gandhi on his 150th birth anniversary today.

Let’s take this day as an important moment to reflect on his message of non-violence, not just as a specific action, but a way of life.

Violence took the life of a PMA cadet as the most recent victim of hazing. Violence killed thousands of drug suspects and innocent people. Violence led to abuse of women and children. Violence is what comes out of pronouncements in threatening enemies and critics.

Mahatma Gandhi lived a life dedicated to extending tolerance, advancing justice, and creating change through what may be called radical love.

Let us renew our commitment to relive his ideals and celebrate the dignity of all human beings.

Ipinapahayag natin ang ating pagpapahalaga sa buhay at mga aral ni Mahatma Gandhi sa kanyang ika-150 na kaarawan ngayon.

Sa araw na ito, pagnilayan natin ang kanyang mensahe ng kapayapaan, hindi lang sa partikular na gawa, kundi bilang bahagi ng araw-araw.

Binawi ng karahasan ang buhay ng isang kadete ng PMA, ang pinakabagong biktima ng hazing. Kinitil ng karahasan ang buhay ng libu-libong suspek sa droga at inosenteng tao. Nauwi sa karahasan ang pang-aabuso ng kababaihan at kabataan. Karahasan ang bunga ng mga pagbabanta sa mga kalaban at kritiko.

Nabuhay si Mahatma Gandhi nang nakalaan sa pagpaparaya, pagsulong ng hustisya at pagdulot ng pagbabago sa pamamaraang pwedeng tawaging radical love.

Sariwain natin ang ating pangakong isabuhay ang kanyang mga mithiin at ipagdiwang ang dangal ng sangkatauhan.