Stop micro-managing COVID response in ‘Big brother’ of LGUs: Pangilinan

August 17, 2020

HAVING Cabinet members play “Big Brother” to local government units is a form of micromanagement that may further slow overall government response to the still rising cases of COVID-positive patients, said Sen. Francis “Kiko” Pangilinan Monday.

“Sa isang emergency situation tulad ng COVID pandemic, kritikal ang maliksi at angkop na pagkilos, hindi micromanagement. Nagpapabagal ito sa pagtugon sa krisis,” he said. 

Pangilinan said LGUs have been at the forefront in combating the pandemic, especially in addressing the needs of their constituents, using their own resources such as calamity funds and internal revenue allocations.

“Lumabas sa pandemyang ito ang pagtutulungan ng mga nasa komunidad. Mas alam ng mga tao sa lokal ang kanilang komunidad kaya mas angkop ang pagtugon nila. Syempre, sila ang mga kapitbahay natin,” he said.

“Kung hindi rin lang magbibigay ng dagdag na resources, huwag na sanang manghimasok pa ang mga opisyal ng national government,” he added. 

Through a resolution of the Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, Cabinet members have been tasked to strictly monitor the health system performance, critical care capacity, and stringent compliance to surveillance, isolation, and treatment protocols of their cities and towns assigned to each of them.

“I don’t see how giving the national government more powers over the LGUs will help. It will be another layer in the already highly-centralized yet ineffective COVID-19 response,” Pangilinan said.

“Why give more powers to those whose performance leaves much to be desired?” he asked.

The senator stressed that the national government officials had all the powers and resources at their disposal, yet still failed to reach their targets in the fight against COVID-19.

“Pagkatapos pabayaan ang mga LGU na tumayo sa sarili nilang paa sa pagharap sa pandemya sa nakaraang limang buwan, sasabihin ngayon na kailangan ng big brother ang mga LGUs?” he said.

Pangilinan stressed that local executives must be given leeway in implementing national policies on COVID-19 response. He said the one-size fits-all approach in the IATF’s big brother scheme to gain control of the virus could actually have a detrimental effect in helping constituents survive the crisis.

“What the national government should focus on is closely monitor over national agencies and institutions such as PhilHealth,” he said.

“The national government has to ensure that these agencies are performing their mandate. It should be crafting and implementing effective plans so that every peso of people’s money is spent wisely, goes to the benefit of the people, and is accounted for,” he added.

The Philippines posts the biggest number of COVID-19 cases in Southeast Asia with over 150,000 infections. 

Undangon ang pag-micromanage sa pagbatok sa Covid pinaagi sa sistemang ‘big brother’ ngadto sa LGUs: Pangilinan

Ang paghimo sa mga membro sa Kabinete nga muhimo sa papel isip ‘big brother’ ngadto sa mga lokal nga pangagamhanan usa ka porma sa micromagement nga makapahinay sa kinatibuk-ang pagtubag sa nagpadayon nga pagdaghan sa kaso sa Covid sa nasud, si Sen. Francis “Kiko” Pangilinan miingon niadtong Lunes. 

“Sa usa ka emerhensya nga sitwasyon sama sa pandemyang Covid, kritikal ang abtik ug haom nga paglihok, dili micomanagement. Nagpahinay kini sa pagtubag sa krisis,” ingon sa senador.

Si Pangilinan nagkanayon nga ang mga lokal nga pangagamhanan anaa sa atubangan sa pagbatok sa pandemya, ilabina sa pagtubag sa mga panginahanglan sa katawhan, ginamit ang ilang kaugalingon nga rekursos sama sa pundo sa kalamidad ug mga nternal revenue allocation. 

Nakita sa panahon niining pandemya ang pagtinabangay sa mga komunidad. Mas kabalo ang mga lumolupyo sa mga panginahanglan sa ilang komunidad, mao mas haom ang pagtubag nila. Syempre, sila ang managsilingan,” ingon ni Pangilinan. 

“Kung dili man lang mahatagan og dugang rekursos, dili na lang unta manghilabot pa ang mga opisyal sa nasugnong pangagamhanan,” dugang niya.

Pinaagi sa resolusyon sa Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, mga membro sa Kabinete gipangtahasan  nga istriktong magmonitor sa health system performance, critical care capacity ug ang pagtuman sa sistema sa pagbantay, paghimulag ug sa mga pamaagi sa pangpanambal sa mga syudad, probinsya ug lungsod diin sila ma assign.

“Dili naku makita ang paghatag og dugang gahum sa nasudnong pangagamhanan makatabang sa mga lokal nga pangagamhanan. Dugang ang-ang lamang kini sa grabe ka sentralisado, apan dili epektibo nga pagtubag sa Covid-19,” ingon ni Pangilinan. 

“Nganong hatagan og dugang gahum kining mga opisyal kansang trabaho daghan kaayo og kakulangong?” siya nangutana. 

Ang senador mipaklaro nga ang mga opisyal nasudnong pangagamhan adunay igong gahum ug rekursos nga ilang gihuptan, apan sila pakyas gihapon sa pag-abot sa mga target sa pakigbatok sa Covide-19.

“Pagkahuman gipasagdan ang mga lokal nga pangagamhanan nga mubarug sa ilang kaugalingon sa pag-atubang sa pandemya sa miaging lima ka bulan, karun sila moingon nga nanginahanglan ang mga lokal nga pangagamhanan og ‘big brother?” siya miingon. 

Si Pangilinan mipaklaro nga ang mga lokal nga ehekutibo kinahanglan hatagan og igong gahum sa pag-implementar sa nasudnong mga palisiya sa pagbatok sa Covid-19. Ang ‘one-size-fits-all nga pamaagi sa sistemang ‘big brother’ sa IATF aron mapugngan ang virus maka epekto og kadaut imbis katabang mabuhi ang katawhan panahon sa krises.

“Ang angay tutokan sa nasudnong pangagamhanan mao ang duot nga pagmonitor sa mga ahensyang nasyunal ug mga institusyon sama sa PhilHealth,” siya miingon. 

Ang nasudnong pangagamhanan kinahanglan magseguro nga kini nga mga ahensya nagpakita og maayong buhat subay sa ilang mandato. Sila angay mugama ug mo-implementar og mga epektibong plano aron ang tanan kwarta gikan sa katawhan magasto og insakto, makapaingon sa benepisyo sa katawhan, og maihap kung gi-unsa,” dugang ingon sa senador.

Ang Pilipinas aduna nay pinakadaghan nga kaso sa Covid-19 sa Southeast Asia, nga haduol na sa 170,000 ka mga natagbuyan.