Agri Tayo! Meet Your (Urban) Garden

June 25, 2020

WATCH: Para sa lahat ng #PlantTitas​ at #PlantTitos​ diyan, ang #AgriTayo​! episode na ito ay para sa inyo.

Ngayong 2nd episode ng Agri Tayo ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa paboritong hobby ng mga tao ngayong quarantine – URBAN GARDENING.

Nais mo bang magsimula ng sarili mong urban garden pero hindi alam kung paano dahil walang sapat na espasyo sa bahay?

Saan nga ba makakakuha ng seeds o seedlings na maaaring itanim?

Lahat ng ito ay sasagutin mamaya kaya tutok na sa isang umaga na puno ng masustansyang usapan.

Tara na at mag Agri Tayo!

PlantPlantPlantNow