Ang karaniwang tao ang magpapanalo sa Otso Diretso: Sen. Kiko

March 16, 2019

Statement of Sen. Francis Pangilinan, Otso Diretso campaign manager, on the People’s Choice Movement’s pick of senatorial candidates

Nagpapasalamat ako sa mga bumubuo ng People’s Choice Movement sa pagpili sa ating walong kandidato.

Bagamat sina Gary Alejano, Bam Aquino, Chel Diokno, Samira Gutoc, Pilo Hilbay, Romy Macalintal, Mar Roxas, at Erin Tañada ang may mga mahuhusay na track record ng paglilingkod sa bayan, maraming nagsasabi na kailangan ng milagro para manalo sa eleksyong ito.

Kung paligsahan ng may pinakamaraming ads at tarpaulins ang eleksyon, o makinarya ng mga nasa poder, maaaring totoo ito.

Pero ang endorsong ito ng mga karaniwang mga Katoliko at Protestante ay nagbibigay inspirasyon sa atin sa kampanya na ipaabot pa sa mas maraming botante ang mga kakayahan at integridad ng ating mga kandidato. Sila ang makikipaglaban upang maipagtagumpany ang kabutihan at magandang bukas ng lahat ng Pilipino, lalo na ng ating mga anak.

Ang endorsong ito ng mga laiko ay nagbibigay diin na nasa people power na ipinapahayag sa balota, ang sisiguro sa tagumpay ng ating mga kandidato. Dumadaloy ang tunay na kapangyarihan mula sa puso ng isang may pakialam at kumikilos na taumbayan.

I thank those who make up the People’s Choice Movement for choosing our eight candidates.

While Gary Alejano, Bam Aquino, Chel Diokno, Samira Gutoc, Pilo Hilbay, Romy Macalintal, Mar Roxas, and Erin Tañada have the track record serving the people, many say that we need a miracle to win this election.

If the election were a contest of having the most number of ads and tarpaulins, or the machinery of those in power, this might be true.

But this endorsement of ordinary Catholics and Protestants give us inspiration to tell more voters of our candidates’ competence and integrity. They will fight for the victory of a better, brighter future for all Filipinos, especially our children.

This endorsement of the laity emphasizes that people power expressed through the ballot will ensure the triumph of our candidates. Real power flows from the hearts of a vigilant and mobilized citizenry.