Data-driven agriculture should be able to help raise farmers’ incomes: Pangilinan

November 11, 2020

IMAGINE Filipino rice farmer Mang Romeo checking his cellphone for the type of soil of his sakahan, or current price of his crops, or the weather and getting immediate response so that he can make the proper interventions. Technologies already exist that would lower the risks to losses and thus earn more for him.

This is what the various experts in agriculture and technology want for Filipino farmers as they presented data science, 3D printing, satellite imagery, and other technologies at the Sixth Agricultural Development Coffee Talk Series entitled, “Towards A Data-Driven Rice Policy”.

“Ito ang gusto nating mangyari para maahon sa kahirapan ang ating mga magsasaka. At pag nangyari ito, masisiguro rin natin na may pagkain tayong lahat sa ating hapag-kainan,” said Senator Francis “Kiko” Pangilinan, author of the Sagip Saka Act or Republic Act 11321.

Section 3 of the Sagip Saka Act provides that government use science-based technologies to identify and prioritize agricultural and fishery products.

Pangilinan, who is a vegetable farmer, said technology has been crucial during the pandemic when farmers in the rural areas have been linked directly to consumers in the urban centers.

“The future is digital, even in farming. The challenge is to bring these technologies to the farmers,” he said.

Pangilinan stressed that the Sagip Saka Law seeks to improve the livelihood of farmers and fisher folk by short-circuiting the food supply chain through the direct purchase of consumers (local and national governments and private buyers) from the food producers themselves. He said this should be coupled with continuing research to improve food production and distribution.

According to Dennis Layug, senior technical adviser on information technology and marketing of the Department of Agriculture, farmers and fisher folk will soon be able to communicate directly with DA through chatbots, which will also serve as the survey platform of the agency.

Organized by the COVID-19 Action Network and Action for Economic Response, the series speakers also included Eduardo Jimmy Quilang Ph.D., officer in charge and project leader of the Philippine Rice Information System (PhilRICE).

Agrikulturang gimaneho sa datos kinahanglan makatabang sa pagpataas sa kita sa mga mag-uuma: Pangilinan Handurawon ang Pilipinong mag-uuma sa humay nga si Mang Romeo, nagsusi sa iyang cellphone kung unsang klase nga yuta ang iyang umahan, o gisusi kasamtangang presyo sa iyang mga pananum, o ang panahon ug pagkuha dayon nga tubag aron makahimo siya sa husto nga mga pagpangilabot. Aduna nay mga teknolohiya nga magpaubus sa mga peligro sa pagkawala ug sa ingon makakuha labi alang kaniya.   Kini ang gusto sa lainlaing mga eksperto sa agrikultura ug teknolohiya alang sa mga mag-uuma nga Pilipino samtang ilang gipresentar ang datos sa syensya, pag-patik sa 3D, imahe gikan sa satellite, ug uban pang mga teknolohiya sa Sixth Agricultural Development Coffee Talk Series nga giulohan nga, “Towards A Data-Driven Rice Policy”.   “Kini ang gusto nato nga mahitabo para makagawas sa kalisdanan ang atong mga mag-uuma. Kung mahitabo kini, masiguro usab nato nga may pagkaon kitang tanan sa atong kan-anan, “ingon ni Senador Francis” Kiko “Pangilinan, tagsulat sa Sagip Saka Act o Republic Act 11321.   Ang Seksyon 3 sa Sagip Saka Act nagsangkap nga ang gobyerno mogamit ug mga teknolohiya nga nakabase sa syensya aron mahibal-an ug unahon ang mga produktong agrikultura ug pangisda.   Si Pangilinan, kinsa usa ka mag-uuma sa utanon, nagsulti nga ang teknolohiya hinungdanon sa panahon sa pandemiya kung ang mga mag-uuma sa probinsya nga lugar direktang na-link sa mga konsumedor sa mga urban center.   “Digital ang umaabot, bisan sa panguma. Ang hagit nga dalhon ang kini nga mga teknolohiya sa mga mag-uuma, ”ingon niya.   Gipahimatuud ni Pangilinan nga ang Balaod sa Sagip Saka nagtinguha nga mapaayo ang panginabuhian sa mga mag-uuma ug mangingisda pinaagi sa laktud nga paglibot sa kadena sa suplay sa pagkaon pinaagi sa direkta nga pagpalit sa mga konsumante (lokal ug nasyunal nga gobyerno ug pribadong pumapalit) gikan mismo sa mga taghimo og pagkaon. Giingon niya nga kini kinahanglan nga ubanan sa padayon nga pagsiksik aron mapaayo ang paghimo ug pag-apud-apod sa pagkaon.   Sumala ni Dennis Layug, senior nga magtatambag sa teknikal sa teknolohiya sa kasayuran ug pagpamaligya sa Department of Agriculture, ang mga mag-uuma ug mangingisda sa dili madugay makigsulti direkta sa DA pinaagi sa chatbots, nga magsilbi usab nga survey platform sa ahensya.   Gi-organisar sa COVID-19 Action Network ug Action for Economic Response, ang mga nagsulti sa serye kauban usab si Eduardo Jimmy Quilang Ph.D., opisyal nga namuno ug namuno sa proyekto sa Philippine Rice Information System (PhilRICE).