Focus on 98% crimes by criminal syndicates, not 2% by minors: Sen. Kiko

January 21, 2019

On lowering the age of criminal liability of minor children to 9 years old

Focus on 98% crimes by criminal syndicates, not 2% by minors: Sen. Kiko

PNP intelligence information shared with the Senate at the time the Juvenile Justice Law was being amended in 2013 stated that minor children involved in criminal activities are emboldened to do criminal acts because they are coddled and backed by criminal syndicates run by corrupt men in uniform or corrupt local/barangay officials.

Going after minors is a convenient way of allowing criminal syndicates and corrupt government officials and elements of the PNP to get off the hook while making it appear that government is strong on crime.

PNP data submitted to the Senate also states that less than 2 percent of crimes nationwide are committed by minors. If this government wishes to end pervasive criminality, it should focus its efforts on going after the more than 98 percent rather than the less than 2 percent but then again it is easier to go after helpless minors than it is to go after powerful criminal syndicates backed by corrupt coddlers in government.

Ano ang pinagkaiba nito sa kasalukuyang drug war na ang maliliit lang at walang kalaban-laban ang dinidiin at pinapatay habang hindi kinakasuhan o nahuhuli ang mga opisyal ng gobyerno, mga drug lord at sindikato na ilang ulit ng nagpalusot ng bilyong-bilyong pisong shabu sa Customs?

Ayon sa intelligence information na ibinahagi ng PNP sa Senado noong panahong inaamyenda ang Juvenile Justice Law noong 2013, lalong lumalakas ang loob ng mga batang menor de edad na sangkot sa mga gawaing kriminal dahil hawak sila ng mga sindikatong pinapalakad ng mga tiwaling pulis o tiwaling opisyal sa lokal o barangay.

Ang pag-usig sa mga batang menor de edad at pagpapalusot sa mga sindikato at tiwaling opisyales ng gobyerno at elemento ng PNP ay kasama sa palabas na sinusugpo ng gobyerno ang krimen.

Nakasaad din sa PNP data na isinumite sa Senado na mababa pa sa 2 percent ng krimen sa buong bansa ay gawa ng mga batang menor de edad. Kung nais ng pamahalaan na tapusin ang malawakang kriminalidad, dapat ituon nila ang kanilang pansin sa paghahabol sa higit 98 percent kaysa sa 2 percent, pero mas madali pa nga rin naman habulin ang kaawa-awang mga batang menor de edad kaysa habulin ang malalakas na mga sindikato na hawak ng mga tiwali sa gobyerno.

How is this different from the current drug war where the small-time and the powerless are persecuted and killed while government officers, drug lords, and syndicates who allowed billion pesos worth of shabu out of Customs are not arrested or prosecuted?

Matod sa intelligence information nga gebahin sa PNP sa Senado niadtong panahon nga getuki ang Juvenile Justice Law niadtong 2013, mas nagkakusug ang bout sa mga batang menor de edad nga apil sa mga buluhatong kriminal tungud kay gegunitan sila sa mga sindikato nga gepadagan sa mga lihayng mga pulis o lihayng opisyal sa lokal o barangay.

Ang pag usig sa mga batang menor de edad ug pagpalusot sa mga sindikato ug lihayng opisyales sa gobyerno ug elemento sa PNP kay kauban sa pagpagawas kunuhay nga pagpou sa gobyerno sa krimen.

Nakasaad usab sa PNP nga datos nga ge sumite sa Senado na ubos pa sa 2% sa krimen sa tibouk nasud kay gehimo sa mga batang menor de edad. Kung gusto sa gobyerno nga tapuson ang taas nga kriminalidad, kinahanglang itoun nila ang ilang pagtagad sa paggukod sa labaw 98% kaysa sa 2%, pero mas dali pa jud nga gukdon ang makalolouy nga mga batang menor de edad kaysa sa gukdon ang mga makusganong sindikato nga gegunitan sa mga lihayng gobyerno.

Unsa pa man kini nalahi sa pagpakigbatok sa druga diin ang mga kabos ug way gahum ang ge aresto ug gepamatay samtang ang opisyal sa gobyerno, drug lords, ug mga sindikato kinsa nisugot sa billion pesos nga bili sa shabu gawas sa Customs wala ge aresto ug ge dakop.