Go after big crooks, reform 9-year-olds: Sen. Kiko

January 18, 2019

Ang siyam na taong gulang ay nasa Grade 3, o dapat nasa Grade 3, nag-aaral, natututo ng tama at mali, ini-encourage ang tamang ginawa winawasto ang maling ginawa.

Marami sa mga siyam na gulang ang wala sa eskwela, nasa kalye, palaboy, gutom, ulila, nagsasariling diskarte. Madalas sila yung ginagamit at sinasamantala ng mga sindikato na mga pulis din o opisyal ng barangay para mang-snatch o magnakaw.

Ayon na rin sa datos ng PNP, dalawang porsyento ng mga krimen sa bansa ang ginagawa ng mga bata. Bakit nakatuon sa dalawang porsyento ang gustong isabatas?

Tayo, bilang mga magulang, ay may tungkuling pangalagaan ang kinabukasan ng mga bata.

Angkop na parusa sa angkop na kasalanan sa angkop na edad. Habulin ang mga malalaking kriminal na nasa likod ng mga batang sindikato at ayusin ang buhay ng mga bata.

Nine-year-olds should be in Grade 3, learning in schools and receiving the proper loving and care from their families.

Sadly, not all kids are fortunate to be in this situation. Many are in the streets, hungry, without shelter, fending for themselves and victimized by gangs and even men in uniform.

Police records show that only two percent of crimes in the country involve children. But, why give focus to the minuscule data and not to the bigger cause of crimes. Have the police even dismantled any syndicate victimizing the street children?

The state should be meeting the appropriate penalty for the appropriate age. It should train its sights on the big, organized criminals, and let the children reform.