Hinaing ng magsasaka dahil sa Rice Tariffication

Mga magsasaka ang nagtatanim ngunit sila ang nagugutom.

Sa pagbagsak ng presyo ng palay, kailangan nating kumilos agad. Kilalanin si Mang Jaime, isang magsasaka mula Nueva Ecija, at ating pakinggan ang kanilang hinaing at panawagan.

Sagipin natin ang ating mga magsasaka!