Lawmakers support implementation of Sagip Saka

April 26, 2021

TWO Pangasinan congressmen and local executives express support for the implementation of Sagip Saka Act as Covid-19 pandemic continues to affect local farmers and fishermen.

Pangasinan’s 6th District Congressman Tyrone Agabas said his office, in fact, encourages Pangasinan LGUs to implement Sagip Saka.

“It’s a good measure. I would like to encourage our LGUs — napakaraming MAO [municipal agricultural officers] dito as representatives ng mga mayors, to adopt itong programang ito because this is a tool, a mechanism to capacitate not only the farmers, but also the LGUs,” Agabas said during a consultation on Sagip Saka.

Deputy Speaker and 3rd District Representative Congresswoman Rose Marie “Baby” Arenas said that this is the first time a comprehensive law for farmers has become available.

“This is victory for farmers and fishermen. Because for the first time in history, we have a comprehensive law that recognizes the needs of our farmers [and] our fisherfolk, and provides concrete measures to address these. Ako po ay nangangako na susuportahan natin ito,” Arenas said.

For Pangilinan, cooperation between the House and the Senate is crucial in improving the agriculture sector.

“We have to work together to potentially amend the law, and increase capital for our farmers,” Pangilinan said, noting the benefits of the law.

“Dahil direktang nakakabili ang LGU, mas mataas ang kita ng mga magsasaka at mas mababa rin ang presyo ng pagbili ng LGU kaysa kung dumadaan pa sa middleman — win-win ‘ika nga,” he added.

Sagip Saka Act was signed into law in April 2019. It mandates LGUs and national and local government agencies to purchase directly from accredited farmers and fisher-folk cooperatives, foregoing public bidding and instead through negotiated procurement.

As of November 30, 2020, a total of 443 LGUs have purchased agricultural products directly from farmers and fisherfolk. The estimated value purchased increased from P2.592 billion in July to P2.737 billion in November.

Gisuportahan sa mga magbabalaod ang pagpatuman sa Sagip Saka   DUHA ka kongresista sa Pangasinan ug mga lokal nga ehekutibo ang nagpahayag suporta sa pagpatuman sa Sagip Saka Act samtang nagpadayon ang pandemya sa Covid-19 nga makaapekto sa mga lokal nga mag-uuma ug mangingisda.   Si Pangasinan’s 6th District Congressman Tyrone Agabas nagsulti nga ang iyang opisina, sa tinuud, nagdasig sa mga LGUs sa Pangasinan nga ipatuman ang Sagip Saka.   “Kini usa ka maayong sukod. Gusto nakong awhagon ang atong mga LGUs – daghan kaayong MAO [mga munisipal nga opisyales sa agrikultura] dinhi ingon representante sa mga mayor, nga gamiton kini nga programa tungod kay kini usa ka kagamitan, usa ka mekanismo aron mapahimuslan dili lamang ang mga mag-uuma, lakip usab ang mga LGU,” matud pa ni Agabas sa usa ka konsultatasyon sa Sagip Saka.   Si Deputy Speaker ug Representante sa 3rd District nga si Rose Marie “Baby” Arenas nagsulti nga kini ang unang higayon nga adunay magamit nga komprehensibo nga balaod alang sa mga mag-uuma.   “Kini ang kadaugan sa mga mag-uuma ug mangingisda. Tungod kay sa kauna-unahan nga kaagi sa kasaysayan, kita adunay usa ka komprehensibo nga balaod nga nag-ila sa mga panginahanglanon sa atong mga mag-uuma [ug] atong mangingisda, ug naghatag konkreto nga mga lakang aron matubag kini. Ako kay ningsaad nga suportahan nato kini, ”ingon ni Arenas.   Alang kang Pangilinan, ang kooperasyon tali sa Kamara ug Senado hinungdanon sa pagpaayo sa sektor sa agrikultura.   “Kinahanglan nga magtambayayong kita aron adunay posibilidad nga maamyenda ang balaod, ug madugangan ang kapital alang sa atong mga mag-uuma,” ingon ni Pangilinan, nga gihatagan pagtagad ang mga benepisyo sa balaod.   “Tungod sa direktang pagpamapalit sa LGU, labi ka taas ang kita sa magsasaka ug mubu ang presyo sa pagpalit sa LGU kaysa kung nadawat pa sa middleman – win-win‘ ika nga,” dugtong pa niya.   Ang Sagip Saka Act gilagdaan sa balaod kaniadtong Abril 2019. Gimanduan niini ang mga LGUs, nasudnon ug lokal nga ahensya sa gobyerno sa pagpamalit direkta gikan sa mga akreditado nga mga mag-uuma ug kooperatiba nga mga mangingisda, nga wala’y labot sa publiko nga pag-bid ug pinaagi na sa negosasyon nga pagpamalit.   Hangtod kaniadtong Nobyembre 30, 2020, kinatibuk-an nga 443 LGUs ang namalit mga produkto sa agrikultura diretso gikan sa mga mag-uuma ug mangingisda. Ang gibanabana nga kantidad nga gipalit ningtaas gikan sa P2.592 bilyon kaniadtong Hulyo ngadto sa P2.737 bilyon kaniadtong Nobyembre.