Lean was a pro-poor leader who should be emulated: Pangilinan

September 19, 2018

“The line of fire is a place of honor,” according to Lean Alejandro.

Lean was only 27 when killed on September 19, 1987. He left behind his wife, Lidy, and daughter, Rusan.

A leader who was a driving force in the student movement, he continued work with progressive groups in the 80s.

An intellectual who combined wit in his work with the people, he did not spew expletives, but quoted Lord of the Rings and Star Wars.

He led with charisma, not by force and threats.

He was pro-poor, pro-labor, anti-fascist, not subservient to the powerful.

Lean could have chosen a comfortable life, but he chose to serve the nation.

“The line of fire is a place of honor,” ayon kay Lean Alejandro.

Dalawampu’t pito lamang si Lean nang siya ay pinaslang noong September 19, 1987. Naiwan niya ang kanyang maybahay na si Lidy at ang kanyang anak na si Rusan.

Isa sa mga lider na nagpalakas sa student movement, pinagpatuloy niya ang pakikipagtulungan sa mga progresibong grupo noong 80s.

Intelektwal siyang nagbigay talas sa mga gawain para sa taumbayan, hindi siya nagmumura, kundi ay nagko-quote ng mga linya sa Lord of the Rings at Star Wars.

Sa kanyang pamumuno, nanghihikayat siya, hindi namumwersa o nananakot.

Siya ay maka-mahirap, maka-manggagawa, kontra-pasista, at ‘di yumuyuko sa may kapangyarihan.

Pwede sanang komportable ang buhay ni Lean, ngunit pinili niyang maglingkod sa bayan.