Let’s show our love of Motherland: Kiko

May 12, 2019

“Ngayong Mother’s Day, bisperas ng halalan, alalahanin natin ang ating pambansang awit: ‘Bayang magiliw…lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil.’

Ibalik natin ang giliw kay Inang Bayan. Ang pinili nating bayan ay kanlungan ng matatapang na hindi papasakop.

Para sa Inang Bayan, mahal nating Pilipinas, maligayang Araw ng mga Nanay!”

“Today, Mothers’ Day, eve of the election, let’s take to heart our national anthem: ‘People of gentleness…chosen land, cradle of the brave, to invaders, she will not surrender.’

Let us bring joy back to our Motherland. The country of our choice nurtures the courageous who will not be conquered.

To the Motherland, our beloved Philippines, Happy Mother’s Day!”