Make Bahay Pag-asa real homes of hope, don’t criminalize younger offenders: Kiko

May 29, 2019
Sen. Kiko at Bahay Pag-asa, Davao

Statement of Sen. Francis Pangilinan on additional P1-billion for youth centers

Make Bahay Pag-asa real homes of hope, don’t criminalize younger offenders: Kiko

While an increase in funding for the construction of more Bahay Pag-asa is welcome under the guidance of the Juvenile Justice and Welfare Act, we are alarmed by the sudden P1-billion increase in budget (over 1,000%) and wary that this will not be utilized for its true purpose.

The problem has always been with the implementation of the law. More funding means more ways in which the law will be implemented, but it also means more ways in which the fund may be mismanaged.

More Bahay Pag-asa units is welcome as an avenue for restorative justice, for children who are only victims of their circumstance. It means that there is no need to criminalize children.

We need to ensure proper implementation of the law. Local government units need to revisit their thrusts as they share half of the responsibility in building Bahay Pag-asa in their jurisdiction. Is an appropriation of additional P1 billion really necessary to meet the need?

We hope the DSWD can provide a comprehensive plan on how to properly implement the Juvenile Justice and Welfare Act and make Bahay Pag-asa real homes of hope without criminalizing younger offenders.

Bagama’t malugod naming tinatanggap ang karagdagang pondo para sa pagpapatayo ng mga Bahay Pag-asa sa buong bansa sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, kami ay naalarma pa rin sa biglaang P1 bilyong dagdag na pondo (higit pa sa 1,000% pagtaas). Nag-aalala kami na hindi ito magagamit para sa totoong pakay nito.

Ang pagpapatupad ng batas ang tunay na problema. Ang pagkakaroon ng dagdag na pondo ay nangangahulugang maraming paraan para mapatupad ang batas, pero mayroon ding tsansa na abusuhin ito.

Ang Bahay Pag-asa ay para sa nagpapasiglang katarungan (restorative justice) — para sa mga batang biktima lamang ng kanilang kapaligiran. Ibig sabihin nito ay hindi kailangang tatakang kriminal ang mga bata.

Kailangang siguruhin na napapatupad ng maayos ang Juvenile Justice and Welfare Act. Kailangan ding bisitahin ng mga local government unit ang kanilang responsibilidad dahil kahati sila sa pagpapatayo ng mga Bahay Pag-asa sa kanilang kinauukulan. Kailangan ba talaga ang P1 bilyong dagdag sa pondo?

Umaasa kaming mabibigyan tayo ng DSWD ng isang komprehensibong plano kung paano ipapatupad ang Juvenile Justice and Welfare Act at gagawa ng mga Bahay Pag-asa na tunay na tahanan ng pag-asa na hindi tinuturing na kriminal ang mga mas batang nagkasala.