Mensahe ni Sen. Kiko kay Sen. Leila: Inspirasyon ka ng tapang at sipag

February 24, 2019

Dalawang taon ka na sa di-makatarungang pagkulong. Pinakita mo ang tapang na harapin lahat ng hamon na pinupukol sa iyo ng gobyerno. Ipinaglalaban mo ang katotohanan, anuman ang kahinatnan. Salamat sa patuloy mong paglaban.

Isa kang inspirasyon sa lahat: sa ating mga ka-partido sa LP, sa ating mga kasamahan sa Minorya, sa ating mga kababayan na naghahanap ng katarungan, pati na rin sa international community na kumikilala sa iyong sakripisyo at tapang.

Sa kabila ng iyong pagkakapiit, pinatuyan mong isa kang masipag na mambabatas, na gumagawa ng mahahalagang hakbang para sa aming mga kababayan mula sa iyong bilangguan. Sana makabalik ka na sa Senado.

Dasal ko ang patuloy na lakas, kalusugan, at lalong-lalo na ang iyong kalayaan.

Sen. Leila, hindi ka nag-iisa sa labang ito.

For two years since your unjust detention, you have shown great resolve in facing every challenge this administration has thrown at you. You bravely fight for truth no matter the consequence. Thank you for continuing to fight the good fight.

You are an inspiration to all: our party mates in LP, our colleagues in the Minority, our fellow countrymen seeking justice, as well as the international community who recognize your sacrifice and your courage.

Despite your detention, you have proven to be a productive legislator, crafting important measures for our countrymen from your jail cell. We long to have you back in the Senate.

I pray for your continued strength, good health, and most importantly, your freedom.

Sen. Leila, you are not alone in this fight.