MINORITY SENATORS STATEMENT ON SEN. LEILA DE LIMA’S MOTION FOR RECONSIDERATION
SENATORS AQUINO, HONTIVEROS, PANGILINAN, TRILLANES

November 5, 2017

The minority bloc at the Senate believes the motion of reconsideration filed by Senator Leila De Lima before the Supreme Court must be supported and granted.

The motion asked the high court to reconsider its earlier decision dismissing her petition to nullify the arrest warrant issued against her in connection with the fabricated and politically-motivated drug trade charges.

There is a well-founded reason to hear and grant the motion, especially since the 9-6 voting of the magistrates manifests not only the absence of a consensus, but a sharp division among the members of the high court on the nature of the crime.

The case should be revisited as it involves a picture larger than the unjust detention of an irrepressible and vocal critic of the President, but the violation of human rights and debasement of basic freedoms — which could happen to anybody.

As it is, critics of the administration have been labelled and chastised for their dissent. We should oppose these dubious and malevolent attempts to silence the opposition as it would be tantamount to wrecking democracy.

We hope the magistrates will show that the Supreme Court is above politics and will not be a party to political persecution by the administration.

Naniniwala ang minorya sa Senado na ang motion for reconsideration na inihain ni Senador Leila De Lima sa Korte Suprema ay kailangang katigan at paboran.

Hinihiling ng motion na muling isaalang-alang ang nauna nitong desisyon na nagbabasura sa petisyon na baliktarin ang arrest warrant na isinampa laban sa kanya na may kaugnayan sa mga gawa-gawa at politically-motivated na mga kaso sa drug trade.

Mayroong matibay na dahilan para dinggin at payagan ang motion, lalo na’t hindi lamang ipinapakita ng 9-6 na pagboto ng mga mahistrado ang kawalan ng consensus kundi ang malinaw na di-pagkakasundo ng mga miyembro ng mataaas na hukuman sa likas na katangian ng krimen.

Dapat na muling pag-aralan ang kaso dahil kailangang may malawak na pagtingin dito na mas malaki pa sa di-makatarungang pagpapakulong sa isang masugid at maingay na kritiko ng Pangulo, kundi ang paglabag sa karapatang pantao at pagbale-wala sa mga batayang kalayaan — na maaaring mangyari kahit kanino.

Tulad ngayon, pinaparatangan at kinakastigo ang mga kritiko ng administrasyon sa kanilang pagpuna. Dapat nating tutulan ang ganitong mga tangkang kahina-hinala at mapaghangad ng masama para patahimikin ang oposisyon sapagkat para na rin itong pagwasak sa ating demokrasya.

Umaasa kami na ipapakita ng mga mahistrado na ang Korte Suprema ay nakahihigit sa pulitika at hindi papanig sa political persecution ng administrasyon.