New guidelines for govt to buy directly from farmers will address hunger: Pangilinan

September 28, 2020

THE new guidelines for government to buy directly from Filipino farmers and fisherfolk will raise the income of local food producers and address hunger in the country, Senator Francis “Kiko” Pangilinan said Monday.

“Kung merong magandang bunga ang pandemya at pagtumal ng ekonomiya dahil dito ay nakikilala na ng marami ang kahalagahan ng mga magsasaka at mangingisda,” he said. 

Pangilinan, a farmer himself, welcomes the new guidelines issued by the Government Procurement Policy Board (GPPB) putting preference for domestic bidders and small businesses when possible to ensure rapid procurement under Republic Act (RA) 11494, or the Bayanihan to Recover As One Act (Bayanihan II).

The GPPB issued Resolution No. 18-2020 dated September 16 and released over the weekend, directing government procuring entities to “exert all efforts to secure the most advantageous price”, and reminding them to buy agricultural and fisheries products directly from farmers and fisherfolk.

“Kapag bumili nang direkta ang mga sangay ng pamahalaan sa ating mga magsasaka at mangingisda, hindi lang tataas ang kita nila, maiibsan din ang gutom ng marami nating kababayan,” Pangilinan said. 

The latest Social Weather Stations survey showed the hunger incidence at new record high of 30.7 percent or equivalent to over 7 million families.

“It is unacceptable that millions are going hungry when we have our local farmers who produce nutritious and affordable harvests,” said Pangilinan, who has consistently urged the direct purchase from farmers and fisherfolk. 

Citing the Department of Agriculture, Pangilinan said that during the various types of quarantines, local government units have bought some P6 billion worth of crops and catch for their ayuda and feeding programs. 

Direct purchase is a key feature of Pangilinan’s Sagip Saka Law enacted last year. 

LGUs like North Cotabato and a village in Arayat, Pampanga have been among those who used the Sagip Saka template during the pandemic.

“Buying local and buying direct from farmers will result in greater access to lower food prices for the consumers, and at the same time higher incomes for the Filipino agricultural workers, who remain among the poorest sectors in the country,” said Pangilinan, who at a budget hearing last week also urged the Department of Social Welfare and Development (DSWD) to directly purchase from farmers and fisherfolk for their food-related programs.

The senator said all stakeholders, including private companies and civic organizations, must continuously work together in providing the necessary intervention in production, marketing and transport of local food products to make them accessible to the wider market.

“We should persist with initiatives that will shore up our farmers’ and fisherfolk’s produce and income even beyond the pandemic,” Pangilinan said.

ANG bag-ong giya sa goberno sa pagkompra direkta sa mag-uuma ug manginigsdan Pilipino moresulta sa taas nga kita sa mga lokal nga tigmugna sa pagkaon ug makatubag sa kagutom sa nasud, matud pa ni Sen. Francis “Kiko” Pangilinan niadtong Lunes.   “Kung adunay bunga ang pandemya ug pagdahili sa ekonomiya, mao kining pagmatngon kanato sa kamabulahanon sa mga mag-uuma ug mangingisda,” siya miingon.   Si Pangilinan, usa ka mag-uuma, midawat sa bag-ong mga giya nga giluwatan sa Government Procurement Policy Board (GPBB) diin gihatagan ug pasi-unang pagtagad and mga lokal nga bidders ug gagmay’ng mga negosyo kung mahimo, aron mapadali ang pagkompra ubos sa Republic Act (RA) 11494 o ang Bayanihan to Recover as One Act (Bayanihan II).   Ang resolution no, 18-2000 sa GPDD, pinetsahan Septyembre 16, 2020 ug gipagawas niadtong katapusan semana, nagmando sa mangomprahay sa pangagamhanan nga “manglibasog nga maseguro ang pinaka pabor nga presyo,” ug nagpahinumdum kanila nga mopalit sa produktong agrikultura ug pangisda direkta mismo sa mga mag-uuma ug mangingisda.   “Kung mangompra direkta ang mga ahensya sa pangagamhanan ngadto sa atong mga mag-uuma ug mangingisda, dili lamang ang ilang kita mutaas, mamenusan usab ang kagutom sa kadaghanan natong tagilungsod,” miingon si Pangilinan.   Ang pinaka ulahing pakisusi sa Social Weather Station nagpakita sa paghitabong kagutom nga mitala sa pinakataas, 30.7% o mukabat sa sobra 7 milyones ka pamilya.   “Dili nato madawat nga minilyon ang nanga gutman sa panahon nga ang lokal nga mag-uuma nga nag-ani og masustansya ug barato nga abot,” miingon si Pangilinan, nga sa una pa nanawagan sa mga ahensya sa pangagamhanan nga mangompra direkta sa mga mag-uuma ug mangingisda.   Gikutlo ang Dept. of Agriculture, si Pangilinan miingon nga panahon sa nagkadaiyang ang-ang sa kwarentinas, ang mga lokal nga pangagamhanal naka kompra sa mokabat balor sa P6 bilyones nga talamnon ug kuha alang sa ayuda ug pagpakaon nga mga programa.   Direktang pangompra ang yaweng bahin sa balaod nga gi-kampeon ni Pangilinan sa miaging tuig — and Sagip Saka Law. Lokal nga pangagamhanan sama North Cotabato ug komunidad sa Arayat, Pampanga ang pipila sa migamit sa Sagip Saka Law panahon sa pandemya.   “Pagpamalit sa lokal ug direktang pangompra sa mga mag-uuma miresulta sa mas daku nga pagkab-ot sa mas barato nga presyo ug sa susamang panahon, mas taas nga kita alang sa mga Pilipino nga nanarbaho sa agrikultura — diin sila nagpabilin sa pinaka kabus sa mga kabus nga hut-ong sa nasud,” matud pa ni Pangilinan, nga panahon sa pagdungog sa budget sa niaging semana niawhag sa Dept. of Social Welfare and Development (DSWD) nga mangompra direkta sa mga mag-uuma ug mangingisda alang sa ilang panginahanglanong suplay sa pagkaon.   And senador miingon nga ang tanang mga hingtungdan, kalabot na ang pribadong mga kompanya ug civic nga mga organisasyon, kinahanglan magpadayon sa hiniusang paglihok aron mahatagan sa gikinahanglan nga pagpangilabot sa produksyon, pagbalikya ug pagtransport sa lokal nga produktong makaon aron kini daling makab-ot sa mas halapad nga merkado.   “Kita kinahanglan magpadayon sa pagduso sa mga inisyatina nga mupataas sa produksyon ug kita sa atong mga mag-uuma ug mangingisda bisan human na ang pandemya,” miingon si Pangilinan.