Pakikiramay sa mahal sa buhay ni Mr. Henry Sy Sr.: Sen. Kiko

January 19, 2019

Isa siyang migranteng lumaban sa mga kahirapan sa buhay sa pamamagitan ng sipag sa trabaho, disiplina sa sarili, at malinaw na pangitain para magtagumpay.

Ang kanyang mga negosyo ay nakatulong magbigay ng kabuhayan sa daan-daang libong Pilipino at itaguyod ang ekonomiya sa kung ano ito ngayon.

Salamat sa paniniwala sa mga Pilipino at sa pagbabago ng kanilang buhay.

Ang aming taos-pusong pakikiramay sa pamilya, at ma-mi-miss ka namin, Mr. Henry Sy.

Condolences to the family and friends of Mr. Henry Sy Sr.: Sen. Kiko

He is a migrant who defied life’s hardships with hard work, self-discipline, and clear vision to succeed.

His businesses have helped provide livelihood to hundreds of thousands of Filipinos and propel the economy into what it is today.

Thank you for believing in the Filipinos and in transforming their lives.

Our deep condolences to the family, and we will miss you, Mr. Henry Sy.