Pangilinan celebrates VP Leni’s and all Filipinas’ invaluable contributions in pandemic response

March 7, 2021

ON INTERNATIONAL Women’s Day, Senator Francis “Kiko” Pangilinan celebrates the invaluable contributions in the pandemic response of Vice President Leni Robredo and all Filipino women.

“Kakaiba ang nakaraang taon, at ngayong ginugunita natin ang International Women’s Day, tinatanghal at pinasasalamatan din natin ang mga kababaihan sa kanilang walang-katumbas na kaloob sa gitna ng walang-katumbas na global health emergency (The past year is unlike any other, and as we commemorate International Women’s Day, we would also like to celebrate and thank all women for their invaluable contributions in the face of this unprecedented global health emergency),” Pangilinan said.

Pangilinan cited women doctors, nurses, and other personnel who, from Day 1, have been tirelessly serving in the frontlines as our first line of defense against Covid here and abroad.

“Hanggang ngayon, mag-iisang taon na simula ng lockdown, marami sa kanila ang lingguhang wala sa piling ng pamilya, kulang sa tulog, pwedeng mahawa pero pinangangatawan ang sinumpaang tungkulin (Until now, almost a year into the lockdown, many of them still have to spend weeks away from family, lacking in sleep, always in danger of catching the virus themselves, yet stayed firm in their commitment to serve),” he said.

“I want to celebrate May Parsons, the Filipina nurse in the UK’s National Health Service who administered the first vaccine there in December. Salamat sa iyong serbisyo, you make all of us Filipinos proud,” he added.

Pangilinan also commends Filipino women public servants who creatively implemented pandemic-response measures that are inclusive and collaborative, fully utilizing the strength of community-based solutions in addressing both the health and economic crisis.

“Si VP Leni, simula’t simula pa, nag-deliver ng mga PPE, alcohol, face masks, at face shields sa ating mga health workers. Gumawa ng sistema para mahatid-sundo ang mga doktor, nurse, med-tech, at iba pang hospital staff sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ang galing (From the beginning, VP Leni delivered PPEs, alcohol, face masks, and face shields to our health workers. She created a system to bring to and from their workplaces doctors, nurses, medical technicians, and other hospital staff. Amazing),” he said.

Pangilinan also thanks women teachers who dauntlessly took on the challenge of distance learning, and have continued to teach our children despite the challenges of new technology, inconsistent internet connection, and shortage in devices.

The senator also takes note of the contribution of women economic front-line workers like women farmers who relentlessly continued farming despite the limitations and losses, ensuring that Filipinos will not go hungry.

“Sila ang ating nanay, kapatid, asawa, anak na siyang sandigan sa lahat ng oras na magkakasama tayo sa bahay (They are our mother, sisters, wife, and daughter who have been our rock as we spend most of our time at home),” he said.

Recognizing the many challenges women and girls have been facing even before Covid and have been amplified during this crisis, Pangilinan vows to “strengthen our commitment to fight for equality, to ensure proper compensation for our front-liners and teachers, to provide support to farmers, and to protect all women from gender-based violence.”

Gisaulog ni Pangilinan ang bililhon kaayo nga kontribusyon ni VP Leni’s ug sa tanan nga mga Pilipina sa pagtubag sa pandemya SA pagsaulog sa International Women’s Day, gisaulog ni Senador Francis “Kiko” Pangilinan ang labihan ka bililhon nga kontribusyon sa pagtubag sa pandemya ni Bise Presidente Leni Robredo ug sa tanang kababayen-ang Pilipino.   “Ang miaging tuig dili sama sa ubang katuigan, ug samtang gisaulog nato ang International Women’s Day, gusto usab nato nga saulogon ug pasalamatan ang tanan nga mga kababayen-an sa ilang dili ka bayran nga mga kontribusyon sa pag-atubang sa wala pa mahitabo nga kalibutanon nga emerhensya sa kahimsog,” ingon ni Pangilinan.   Gikutlo ni Pangilinan ang mga kababayen-an nga doktor, nars, ug uban pang mga kawani nga, gikan sa Day 1, nga wala’y puas nga nagserbisyo sa mga frontline nga una natong linya sa pagdepensa kontra sa Covid dinhi ug sa gawas sa nasud.   “Hangtod karon, hapit usa na ka tuig sa lockdown, daghan sa ila kinahanglan nga mogugol sa mga semana nga layo sa pamilya, kulang sa tulog, kanunay nga nameligro nga maabut ang virus mismo, apan nagpabilin nga malig-on sa ilang pasalig nga mag-alagad, ingon niya.   “Gusto usab nako saulogon si May Parsons, ang Filipina nga nars sa National Health Service sa UK nga nagdumala sa pinaka-una nga bakuna kontra sa Covid-19 kaniadtong Disyembre. Salamat sa imong serbisyo, gihimo mong garbo kaming tanan,” dugtong pa niya.   Gidayeg usab ni Pangilinan ang mga kababayen-an sa publiko nga mga sulugoon sa publiko nga malalangon nga nagpatuman sa mga lakang sa pagtubag sa pandemiko nga kauban ug nagtinabangay, nga hingpit nga gigamit ang kusog sa mga solusyon nga nakabase sa komunidad aron matubag ang krisis sa kahimsog ug ekonomiya.   “Si VP Leni, pagsugod pa, naghatud sa mga PPE, alkohol, face masks, ug mga taming sa nawong sa atong mga health workers. Nibuhat og sistema para mahatod-sugat ang mga doktor, nars, med-tech, ug uban pang kawani sa hospital sa ilang gi trabahuan. Kamaayo ,” ingon siya.   Gipasalamatan usab ni Pangilinan ang mga kababayen-an nga magtutudlo nga wala’y hunong nga gikuha ang hagit sa layo nga pagkat-on, ug nagpadayon sa pagtudlo sa atong mga anak bisan sa mga hagit sa bag-ong teknolohiya, dili magkauyon nga koneksyon sa internet, ug kakulang sa mga aparato.    Gihatagan usab pagtagad sa senador ang kontribusyon sa mga kababayen-an nga mga trabahante sa unahan sama sa kababayen-an nga mga mag-uuma nga wala’y hunong nga nagpadayon sa pagpanguma bisan pa sa mga limitasyon ug pagkawala, gisiguro nga dili magutman ang mga Pilipino.   “Sila ang atong nanay, igsoon, asawa, anak nga sandigan sa tanan nga oras nga magkauban kita sa balay,” ingon niya.   Giila ang daghang mga hagit nga giatubang sa mga kababayen-an ug babaye bisan sa wala pa ang Covid ug gipakusog sa kini nga krisis, nanaad si Pangilinan nga “palig-onon ang atong pasalig nga pakigbisog alang sa pagkaparehas, masiguro ang tukma nga bayad alang sa atong mga front-liner ug magtutudlo, aron mahatagan suporta ang mga mag-uuma. , ug aron maprotektahan ang tanan nga mga babaye gikan sa kapintas nga gibase sa gender. ”