Pangilinan: Congress is mandated to act on ABS-CBN franchise application

February 10, 2020

Congress has the duty to give due process to ABS-CBN’s application for franchise renewal.

We are mandated under the law to give proper course to any application, which Congress has granted smoothly to other networks.

(As provided for in Republic Act 3846, or “An Act Providing for the Regulation of Radio Stations and Radio Communications in the Philippine Islands, and For Other Purposes,” commercial broadcasting corporations have to secure a legislative franchise, also called a congressional franchise, for them to operate.)

Complaints against the network should be formally lodged before Congress to be tackled in the hearing, giving opportunity for all sides to be heard.

While networks are here for profit, they also exist for public service and as watchdog of government. Their continued operations should not be at the mercy of the government in power that they seek to guard.

Tungkulin ng Kongreso na bigyan ng due process ang application ng ABS-CBN para sa renewal ng kanilang prangkisa.

Mandato natin sa ilalim ng batas na idaan sa tamang proseso ang anumang aplikasyon, na maayos namang naipagkaloob ng Kongreso sa ibang mga network.

(Gaya ng nakasaad sa Republic Act 3846, o “An Act Providing for the Regulation of Radio Stations and Radio Communications in the Philippine Islands, and For Other Purposes,” kailangang makakuha ang mga commercial broadcasting corporation ng legislative franchise, o ang tinatawag na congressional franchise, para tumakbo ang kanilang operasyon.)

Dapat pormal na ihain sa Kongreso ang mga reklamo laban sa network para matalakay sa hearing at para mabigyan ng pagkakataong marinig ang lahat ng panig.

Kung nandito ang mga network para kumita, nandito rin sila para sa serbisyo publiko at bilang tagabantay sa gobyerno. Hindi dapat nakaasa ang pagpapatuloy ng kanilang operasyon sa makapangyarihang gobyerno na kanilang binabantayan.

Pangilinan: Mandato ang Kongreso ang paglihok sa paglukat og prangkisa sa ABS-CBN   Ang Kongreso may katungdanan sa paghatag sa tukma nga proseso sa aplikasyon sa ABS-CBN alang alang sa franchise renewal.   Kita gimandoan ilalum sa balaod sa paghatag sa husto nga dalan ngadto sa bisan unsa nga aplikasyon, nga ang Kongreso naghatag ug hapsay sa ubang mga networks.   (Ingon sa gihatag alang sa Republic Act 3846, o “Usa ka Act sa Pagsangkap alang sa Regulation sa Radio Stations ug Radio Communications sa isla sa Pilipinas, ug Alang sa ubang Katuyoan,” komersyal nga Broadcasting korporasyon adunay seguradong pagkuha sa usa ka legislative franchise, nga gitawag usab ug usa ka congressional franchise, alang kanila sa pag-operate.)   Reklamo batok sa network kinahanglan nga pormal nga ipahigayon atubangan sa Kongreso nga hisgutan sa pagdungog, hatagan og oportunidad alang sa tanang kilid nga madungog.   Samtang ang networks ania dinhi alang sa kapuslanan, sila usab anaa alang sa publiko nga pag-alagad ug ingon nga watchdog sa gobyerno. Ang ilang padayon nga operasyon dili kinahanglan nga sa kalooy sa gobyerno sa gahum nga mangita sila sa bantay nga harianon.