Pangilinan Lauds NFA, Evasco On New 250,000-Ton Rice Contracts With Thailand, Vietnam

September 1, 2016

MANILA – Senator Francis “Kiko” Pangilinan on Thursday commended the National Food Authority (NFA) and Cabinet Secretay Leoncio Evasco Jr. on the judicious bidding of rice contracts involving 250,000 metric tons awarded to Thailand and Vietnam.

NFA unloading

The incoming rice supply is expected to be used as buffer stock for the coming lean months.

The NFA initially rejected the bid offers of both governments as they were higher than the reference price of $425 per ton. Thailand’s initial offer was $432 a ton for 100,000 MT of rice, while Vietnam offered $432.75 per metric ton for the entire volume. Both Thailand and Vietnam revised their offer to $424.85

ed the reforms we helped put in place that ensures that the purchase process is competitive, and limiting the exercise of discretion by the NFA which has been abused in the past,” Pangilinan said.

In 2014, the NFA also rejected high bid offers for the first time in 43 years. This resulted in government savings of P7 billion.

Last year, NFA imported around 1.2 million MT of rice in preparation for the severe effects of El Nino.

Pangilinan was the Chairman of the NFA Council during his stint as the Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization from May 2014 to September 2015.

“During my time at the NFA, for the first time in 43 years, we rejected bid offers from other governments because of high prices. This lowered the bidding prices, resulting in savings for the government amounting to some P7 billion. We were also able to bring down rice inflation. Judicious importation and distribution resulted in a net profit of P1.8 billion by the end of 2014 — a first for the NFA since the 1990s,” Pangilinan said.

Earlier, Pangilinan cautioned against the abolition of NFA, saying the farmers will find it hard to survive in a market flooded with cheap rice.

“Our top consideration must be our farmers because they will bear the brunt if NFA is abolished. Opening the importation of rice to the private sector will further reduce their already small income, as it will flood the markets with cheap rice,” said Pangilinan, who chairs the Senate Committee on Agriculture and Food.

His reaction was in response to news reports that Cabinet Secretary Leoncio Evasco Jr. will recommend to the President the abolition of three agencies, including the NFA.

For Pangilinan, there needs to be two prerequisites before these actions are considered: farm productivity, and the involvement of the private sector.

“We have to ask the question, are our farmers prepared? We have to prepare them for the eventual arrival of cheap rice. We have to improve farm production rates so that they may be able to compete with other players that will soon saturate the market. How are we going to do that? Pour funds into mechanization and provide our farmers with fertilizers. Bringing down the cost of production will not only increase their income, but also raise their competitiveness,” Pangilinan said.

“Priming the private sector is also important so that we may be able to level the playing field in order for rice prices to not fall and be in the control of only a few. Rice is staple food of more than 100 million of our people. Changes in rice prices have the power to determine whether or not a family will go hungry,” he said.

“If the functions of the NFA will be performed responsibly and its officials remain prudent, the agency can be a catalyst for achieving its mandate of food security,” he added.

MANILA – Pinuri ni Senador Kiko Pangilinan ngayong Huwebes ang National Food Authority (NFA) at si Cabinet Secretary Leoncio Evasco Jr. sa masusing bidding ng kontrata ng 250,000 metriko tonelada ng bigas na iginawad sa mga bansang Thailand at Vietnam.

Ang paparating na supply ng bigas ay gagamitin bilang buffer stock sa papasok na lean months.

Unang tinanggihan ng NFA ang mga presyo ng parehong gobyerno dahil ang mga ito ay mas mataas sa reference price na $425 bawat tonelada. Ang unang alok ng Thailand ay umabot sa $432 bawat tonelada para sa 100,000 MT ng bigas, habang ang alok ng Vietnam ay pumalo sa $432.75 para sa kabuuang 250,000 MT. Parehong ibinaba ng Thailand at Vietnam ang kanilang presyo sa $424.85.

“Tayo ay nagagalak makitang itinutuloy ni Cabinet Secretary Evasco ang mga repormang pinagtulungan nating ilatag na nagtitiyak na ang proseso ng ating pagbili ay competitive at nalimitahan ang kapangyahiran ng NFA bilang tagapag-pasya na matatandaang naabuso noong nakaraan,” ani Pangilinan.

Noong 2014, tinanggihan din ang NFA ang mataas na presyo sa unang pagkakataon sa loob ng 43 taon. Dahil dito ay nakatipid ang gobyerno P7 bilyon.

Noong isang taon, nag-angkat ang NFA ng 1.2 MT ng bigas bilang paghahanda sa matinding epekto ng El Nino.

Si Pangilinan ang Chairman ng NFA Council noong siya ay nagsilbi bilang Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization mula May 2014 hangang Setyembre 2015.

“Noong panahon ko sa NFA, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 43 taon, tinanggihan natin ang mga alok ng ibang gobyerno dahil masyadong mataas ang mga ito. Dahil dito binaba nila ang kanilang mga presyo at nakatipid ang gobyerno ng humigit-kumulang P7 bilyon. Naibaba rin natin ang rice inflation. Ang maingat na pag-aangkat at pamamahagi ng bigas ay nagdulot ng P1.8 bilyon na kita para sa NFA sa pagtatapos ng 2014 sa kauna-unahang pagkakataon mula 1990s,” ayon Pangilinan.

Bago rito, nagpahayag ng pagkabahala si Pangilinan sa usaping bubuwagin na ang NFA. Sinabi niyang mahihirapan ang mga magsasakang makipagsabayan sa merkadong punong-puno ng murang bigas.

“Dapat ang una nating konsiderasyon ay ang mga magsasaka dahil sila ang tatamaan kapag nabuwag ang NFA. Ang pagbubukas ng importasyon ng bigas sa pribadong sektor ay lalo pang magpapaliit sa kanilang kakarampot na kita, dahil mapupuno ng murang bigas ang merkado,” ani Pangilinan na ngayon ay pinamumunuan ang Senate Committee on Agriculture and Food.

Ang reaksyon ni Pangilinan ay tugon sa mga balitang inirerekomenda ni Cabinet Secretary Leoncia Evasco Jr. sa Pangulo ang pagbuwag ng tatlong ahensiya, kabilang ang NFA.

Para kay Pangilinan, kinakailangan ang dalawang bagay bago ikonsidera ang abolisyon ng NFA: ang pagiging produktibo ng mga sakahan at ang pakikilahok ng pribadong sektor.

“Kailangan natin itanong, handa ba ang ating mga magsasaka? Kailangan natin silang ihanda sa pagpasok ng murang bigas. Kailangan nating itaas ang produksyon ng ating mga sakahan upang magawang makipag-kompitensya ng ating mga magsasaka sa mga ibang makikilahok sa merkado. Paano natin gagawin ito? Buhusan ng pondo ang mekanisasyon at bigyan ang ating mga magsasaka ng pataba. Ang pagbaba ng halaga ng produksyon ay hindi lamang makakapagpataas ng kanilang kita, kundi ay magpapataas din ng kapasidad nilang makipagsabayan sa kompetisyon,” ayon kay Pangilinan.

“Ang paghahanda sa pribadong sektor ay mahalaga rin upang maiayos ang patas na labanan para hindi bumagsak ang presyo ng bigas at makontrol ng mangilan-ngilan ang presyo. Isandaang milyong Pilipino ang kumakin ng bigas. Ang pagbabago ng presyo ng bigas ay nagiging batayan kung ang isang pamilya ay magugutom o hindi,” dagdag ni Pangilinan.

“Kung ang mandato ng NFA ay matutupad at ang kaniyang mga opisyal ay mananatiling masinop, sa tulong ng ahensiya ay makakamit ng bansa inaasam nating food security,” pagtatapos ni Pangilinan.