Response to media queries on President’s admission of hospital procedure

October 7, 2018

Let’s focus on country’s economic health, not the President’s: Kiko

The problem is we do not know if the President is serious or not. If this is true or simply another remark, he can claim it to be a joke. If he is serious, then full disclosure is required but if not, then it would be best that we stop such talk and focus our time and attention on looking for solutions to the serious problems of spiraling high prices of food, gasoline, and other basic commodities.

Hindi natin alam kung seryoso o hindi ang Pangulo. Kung totoo man ito o isang komento lang, pwede niyang sabihing joke lang ito. Kung seryoso siya, kailangan ng ganap na pagsisiwalat pero kung hindi, mas mabuting ihinto na ang ganitong usapan at itutok ang ating oras at pansin sa paghahanap ng mga solusyon sa mga malubhang suliranin ng pagbulusok ng presyo ng pagkain, gasolina, at iba pang pangunahing mga bilihin.