Sagipin Natin ang Mga Magsasaka

Ang mga magsasaka ang nagtatanim pero sila ang nagugugtom.

Para sa mga namomorsyento tulad ni Mang Rogelio, 10 lang sa bawat 100 pinaghirapang kaban ng palay ang maaari nilang pagkakitaan. Kaya napakasakit lalo ng epekto sa kanila ng pagbagsak ng presyo ng palay.

Tulungan natin sila. Kumilos tayo para sagipin ang ating mga magsasaka!