Statement of Sen. Francis “Kiko” Pangilinan on NFA Administrator being asked to resign

September 11, 2018

While asking NFA Administrator Jason Aquino to resign is a good step, more needs to be done to arrest the rising prices of rice.

File charges against the NFA Administrator. Don’t recycle him and reappoint him to another government position.

Acknowledge the rice crisis. What explains the high prices? Even if there are grains in the market, what the people need are those they can afford with their meager income. We need are quick and concrete responses to this gut issue.

Magandang hakbang ang pagapatalsik kay NFA Administrator Jason Aquino pero marami pa rin ang dapat gawin para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas.

Magsampa ng kaso laban sa NFA Administrator. Huwag siyang i-recycle at i-reappoint sa ibang government position.

Aminin na may krisis sa bigas. Ano ang paliwanag sa mataas na presyo? Kahit na mayroong bigas sa merkado, ang kailangan ng tao ay yung abot ng kanilang makakaya sa kaunti nilang kita. Ang kailangan natin ay mabilis at konkretong tugon sa pangunahing isyung ito.