Tapusin ang pandemya, magbakuna: Pangilinan

November 29, 2021

“Ang pagpapabakuna ay proteksyon kontra covid para sa ating sarili, mga mahal sa buhay, at kapwa. Makilahok at magpabakuna ngayong Nov. 29, 30 at Dec. 1, 2021 sa three-day National Vaccination Day. 

Alisin ang agam-agam sa bakuna, naririyan ang ating mga doktor, nurse, at iba pang health workers sa vaccination centers para pangalagaan tayo sa araw ng pagbabakuna.

Tapusin na natin ang pandemya, makinig sa mga eksperto, tayo ay magpabakuna upang protektahan sarili at pamilya.

Merong bagong variant na omicron. Habang inaalam pa ang mga katangian ng variant na ito, makinig tayo sa payo ng WHO: Mag-face mask, mag-physical distancing, at hangga’t maaari, huwag munang lumabas at pumunta sa matataong lugar.”