BAKIT OK ANG MAS MATAGAL NA MATERNITY LEAVE?

January 23, 2017

1. Makakapagpahinga at makaka-recover nang husto ang mga bagong-panganak.

1

2. Masisigurong maaalagaan nang mas mabuti ang mga bagong-silang.

2

3. Aabot na ang Pilipinas sa international labor standard tungkol sa pag-aalaga sa mga nanay na nagtatalaga ng maternity leave na 98 na araw.

3

4. Mas bababa ang mga namamatay na sanggol nang 10%.

4

5. Mas tataas ang posibilidad na mapapabakuna ang mga sanggol.

5

6. Mas dadami ang nagpapadede at tatagal ang pagpapadede.

6