Bombings in Mindanao put martial law under question: Pangilinan

September 17, 2018

The series of bombings in Basilan, Sultan Kudarat, General Santos, and North Cotabato in just two months is alarming.

This places under question the effectiveness of the martial law declaration in the entire Mindanao. What’s the point of such a declaration by government if it is incapable of preventing such bombings?

Let’s not the yield to the deviousness of the attackers. Let’s be vigilant and alert at all times.

Nakababahala ang serye ng mga pambobomba sa Basilan, Sultan Kudarat, General Santos, at North Cotabato sa loob lamang ng dalawang buwan.

Dahil dito, kaduda-duda ang pagiging epektibo ng deklarasyon ng batas militar sa buong Mindanao. Ano ang punto ng ganitong deklarasyon ng gobyerno kung hindi nito kayang pigilan itong mga pambobomba?

Huwag tayong padadaig sa pagkatuso ng mga gumagawa nitong mga pag-atake. Maging mapagbantay at alerto sa lahat ng oras.