Ensure full implementation of law to keep prices down, and help Filipino farmers: Sen. Kiko

Statement of Sen. Francis Pangilinan, former Presidential Adviser for Food Security and Agricultural Modernization, on newly enacted Rice Tariffication Law

The enactment of the Rice Tariffication law, while being trumpeted as the remedy for high prices, is also seen by some farmers’ groups as the death knell on the local rice industry.

All concerned groups should keep a tight watch on the safeguard provisions of the law to ensure that they will benefit the farmers and the industry, which will bear the brunt of the influx of imported rice.

The law provides for a P10 billion Rice Enhancement Fund from the duty on imports. This, as well as the other subsidies provided for by the law, should be felt by the farmers.

When it was passed, the TRAIN Law promised additional revenues for the government to bring ease to the people’s lives.

However, the fuel price increases have pushed prices of commodities up, and brought extra cost to the farmers, who are now spending more for transportation cost.

Without tempering the impact of the TRAIN Law on the farmers and the industry, then the farmers and the industry would face a double whammy that would imperil their existence.

Bottom line is the effective implementation of the law. The executive department must step up and ensure that the spirit and intent of the law is realized.

***

Habang ipinagmamalaking remedyo sa mataas na presyo, ang pagsasabatas sa Rice Tariffication ay nakikita rin ng ilang grupo ng mga magsasaka na papatay sa lokal na industriya ng bigas.

Dapat manatiling mahigpit na magbantay ang lahat ng mga grupong ito sa mga pananggalang probisyon sa batas para matiyak na makikinabang ang mga magsasaka at industriya, na siyang sasalo sa labis na pag-agos ng inangkat na bigas.

Ang batas ay nagbibigay ng P10 bilyon na Rice Enhancement Fund mula sa buwis sa mga import. Ito, pati na rin ang iba pang subsidyo na ipinagkakaloob ng batas, ay dapat madama ng mga magsasaka.

Nang ito ay naipasa, ang TRAIN Law ay nangako ng dagdag na kita para sa pamahalaan na magdulot ng kagaanan sa buhay ng mga tao.

Pero ang pagtaas ng presyo ng gasolina ang nagtutulak sa mga presyo ng mga kalakal, at nagdudulot ng karagdagang gastos sa mga magsasaka, na ngayon ay gumagasta ng higit pa para sa gastos sa transportasyon.

Kung walang pagbagal ang epekto ng TRAIN Law sa mga magsasaka at sa pagsaka, ang mga magsasaka at pagsaka ay dalawang beses na magdurusa at ilalagay sa panganib ang kanilang hanapbuhay at buhay.

Suma-total ay ang epektibong pagpapatupad ng batas. Dapat tiyakin ng executive department na ang diwa at layunin ng batas ay maisakatuparan.