Go after the syndicates, not the children — Sen. Kiko

February 21, 2018

In response to PNP chief plan for nationwide minors’ curfew

Bakit ang mga panukala ng pulis kontra-krimen parating pinag-iinitan ang mga bata? Hindi ba dapat nakatuon si PNP chief Bato sa mga sindikatong umaabuso sa mga bata? Krimen ang pagsasamantala sa mga bata, lalo na kung para sa krimen, at krimen din ang pabayaan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Trabahong pulis-patola ang pagkatuon sa mga bata, sa halip ng sa sindikato.

Kahit sa example na binigay niya, yung drug lord sa Davao City na ginagamit ang mga batang naglalaro ng online computer games para mag distribute ng iligal na droga, hindi ba dapat sisihin at hulihin itong drug lord na ito?

Mga bata lang ba ang kayang habulin at parusahan ng pulis habang pinapalusot ang mga sindikato?

Why are police anti-crime efforts almost always focused on children? Should not PNP chief Bato focus on the syndicates exploiting children? It is a crime to use children, especially for crime, just as it is a crime for parents to neglect their children. Going after the children instead of the syndicates is condoning poor and sloppy police work.

Even in the example he gave, of the drug lord in Davao City who uses children playing online computer games to distribute illegal drugs, shouldn’t the drug lord be blamed and arrested instead?

Are children the only ones that the police can go after and punish while syndicates go scot-free?