Increase calamity funds, revive Project NOAH: Pangilinan

November 15, 2020

WITH successive typhoons ravaging parts of the country, Senator Francis “Kiko” Pangilinan pressed for adequate funding for the state disaster agencies and revival of Project NOAH or the Nationwide Operational Assessment of Hazards.

The senator vowed to scrutinize the proposed 2021 general appropriations bill and to push for funding for needs.

“Kailangan nating maging parang boy scout at girl scout. Kailangan nating maging laging handa. With the insufficient budget in critical disaster mitigation and response agencies, we might be caught unguarded anew at the next strike of typhoon and flooding,” Pangilinan said.

“Kung pwedeng iwasan, hindi na kailangan pang may mamatay. No life is worth risking and property worth sacrificing for something that can be mitigated in the first place,” he said.

Pangilinan called out the Department of Budget and Management for slashing the already-measly budget of the Department of Science and Technology (DOST) by over P70 million, which will affect some of its research projects.

The National Disaster Risk Reduction and Management Fund (NDRRMF) for 2020 was P16 billion. Per the 2021 NEP and the General Appropriations Bill, the NDRRMF for 2021 was increased to P20 billion.

This budget was further increased to P21 billion by the Senate. However, in the wake of typhoons that battered the country, Sen. Sonny Angara committed that the Senate will further raise the NDRRMF to P27.25 billion for 2021. 

The P27.25 billion NDRRMF for 2021 is still below the P38 billion allocated for 2016.

The Senate will resume the plenary debates on the Budget on Monday, November 16.

With a huge portion of NDRRMF being spent for COVID-19 response, several local government units are seeking help from the national government to replenish the dwindled fund.

Pangilinan said the government should also consider reviving the Project NOAH, which was under the Department of DOST but was defunded in 2017. 

The initiative is crucial in providing a comprehensive disaster prevention and mitigation program.

Former projects of NOAH prior to its closure included landslide sensors, storm surge inundation mapping project, the flood network, and the hydrometeorological sensors development.

“Konti lang ang kailangan natin para mabawasan nang konti ang epekto ng ganitong mga disaster. We should be able to give respite to our people from calamities. As they rebuild their lives each year, they are pounded by yet another typhoon,” he said.

As three consecutive typhoons battered the country, Pangilinan has bought 865 sacks of rice from the National Food Authority for Albay, Camarines Sur, Isabela, Rizal (San Mateo, Cainta, Taytay), Marikina, Marinduque, Camarines Norte, Catanduanes, Quirino, and Aurora.

Dugangi ang pondo sa kalamidad, buhion ang Project NOAH: Pangilinan     Uban sa sunud-sunod nga bagyo nga kalamidad, si Senador Francis “Kiko” Pangilinan miduso sa dugang pondo sa mga ahensya estado nga nagdumala kalamidad ug pagpabuhi sa Project NOAH o ang Nationwide Operational Assessment of Hazards.   Nisaad ang senador nga susihon ang gisugyot nga 2021 nga kinatibuk-ang pagpagawas nga balaudnon ug iduso ang pondo alang sa mga panginahanglanon.   “Kinahanglan natong mahimong murag boy scout ug girl scout. Kinahanglan natong andam kanunay. Sa dili igo nga badyet sa mga kritikal nga mitabang sa kalamidad ug mga ahensya sa pagtubag, mahimo kita masapon nga wala nagbantay sa sunod nga paghapak sa bagyo ug pagbaha,” ingon ni Pangilinan.   “Kung pwedeng likayan, dili na kinahanglan pang adunay mamatay. Wala’y kinabuhi nga angay ibutang sa peligro ug kabtangan nga angayang isakripisyo alang sa usa ka butang nga mahimo’g maminusan,” ingon niya.   Nanawagan si Pangilinan sa Department of Budget and Management alang sa paglaslas sa daan na nga gamay nga badyet sa Department of Science and Technology (DOST) nga kapin sa P70 milyon, nga makaapekto sa pipila ka mga proyekto sa pagsiksik niini.   Ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund (NDRRMF) alang sa 2020 kay P16 bilyon. Matag 2021 NEP ug sa General Appropriations Bill, ang NDRRMF alang sa 2021 nadugangan ngadto sa P20 bilyon.   Kini nga badyet dugang nga nadugangan ngadto sa P21 bilyon sa Senado. Hinuon, pagkahuman sa bagyo nga mihampak sa nasud, gipasalig ni Sen. Sonny Angara nga dugangan pa sa Senado ang NDRRMF sa P27.25 bilyon alang sa 2021.   Ang P27.25 bilyon nga NDRRMF alang sa 2021 naa pa sa ubus sa P38 bilyon nga gigahin alang sa 2016.   Ipadayon sa Senado ang plenary debates sa Budget sa Lunes, Nobyembre 16.   Sa daghang bahin sa NDRRMF nga gigasto alang sa pagtubag sa COVID-19, daghang mga yunit sa lokal nga gobyerno ang nangayog tabang gikan sa nasyonal nga gobyerno aron mapun-an ang nagkubu nga pondo.   Gisulti ni Pangilinan nga kinahanglan usab hunahunaon sa gobyerno ang pagpabuhi sa Project NOAH, nga naa sa ilalum sa Department of DOST apan gi-defund kaniadtong 2017.   Mahinungdanon ang inisyatiba sa paghatag usa ka masakupon nga programa sa paglikay ug pagpaminus sa katalagman.   Ang mga kanhing proyekto sa NOAH sa wala pa ang pagsira niini gilakip ang landslide sensors, proyekto sa storm surge inundation mapping, ang network sa pagbaha, ug ang hydrometeorological sensors development.   “Gamay lang ang kinahanglan nato para makuhaan ang epekto sa kini nga mga katalagman. Kinahanglan nga makahatag pahulay sa atong mga katawhan gikan sa mga kalamidad. Samtang gitukod nila pag usab ang ilang kinabuhi matag tuig, gibunalan sila sa lain pang bagyo,” ingon niya.   Samtang tulo nga sunud-sunod nga bagyo ang mihampak sa nasud, si Pangilinan namalit ug 865 ka sako nga bugas gikan sa National Food Authority alang sa Albay, Camarines Sur, Isabela, Rizal (San Mateo, Kainta, Taytay), Marikina, Marinduque, Camarines Norte, Catanduanes, Quirino, ug Aurora.